جوایز روز جهانی هاری 2018


GARC به همراه MSD Animal Health ، برای سومین سال جوایز روز جهانی هاری را برگزار می کند.

این جوایز از قهرمانان عمومی هاری از سراسر جهان قدردانی می کند و امسال حتی فرصت بیشتری برای به اشتراک گذاشتن داستان افراد و سازمان هایی که از هاری در جوامع خود جلوگیری می کنند ، وجود دارد.

در مورد جوایز ، نحوه نامزدی و شرایط شرکت در اینجا بیشتر بدانید.

دیدگاهتان را بنویسید