98 درصد روستاهای کشور طرح هادی دارندبه گزارش بازار، محمدرضا شاملو گفت: با توجه به تشخیص محل و نیازهای منطقه برای برخی از روستاهای زیر ۲۰ خانوار هم طرح هادی تهیه شده است.

وی افزود: در بیش از ۱۵ هزار و ۷۰۰ روستای بازنگری طرح انجام شده است. از سال گذشته هم این طرح در بیش از 4 هزار روستا آغاز شده است.

شاملو تاکید ها: هدف از اجرای طرح توسعه مطالعات روستا و التزام بخشی به فعالیت های عمرانی در محدوده روستاست. با هم افزایی برخی از دستگاه‌های مرتبط، ۱۴ هزار کیلومتر معابر روستایی در مدت ۵ سال اخیر آسفالت شدند.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن گفت: برای تامین و اجرای طرح هادی در 40 هزار روستا، حداقل به 100 هزار تومان اعتبار لازم است که با توجه به امکانات دیگر امکان پاسخگویی به درخواست اهالی روستا وجود ندارد.

شاملو افزود: یکی از نارضایتی از اجرای طرح هادی این است که همه انتظار دارند اراضی آن ها در محدوده طرح باشد، اما امکان پذیر نیست، زیرا اگر قرار باشد هر زمینی که اطراف روستاست در محدوده باشد و تغییر کاربری صورت گیرد، به اراضی روستای مفید باشد. آسیب میزند.