۷۰ درصد مصوبات کارگروه حل و فصل تولید سمنان اجرایی می شودسید محمد هاشمی رضا در گفتگو با خبرنگار بازار، با بیان اینکه بانک‌های عامل در بحث تصمیم‌گیری اقتصادی سفر استان به استان و پرداخت این حوزه به امور جدی را پیگیری می‌کنند، تاکید می‌کند: پرداخت هزینه‌های بند الف ۱۸ بودجه توسط بانک‌ها. عامل ادامه مَد نظر قرار داشته باشد و به صورت ویژه دنبال شود.

وی افزود: بانک‌های کشاورزی استان رتبه برتر پرداخت‌های بند الف فهرست قانون بودجه در حوزه کشاورزی را در کشور در سه ماه نخست سال جاری به خود اختصاص می‌دهد.

استاندارد سمن بر اساس پایش صورت گرفته، بیش از 7 درصد تصمیمات کارگروهان و حل تولید استان اجرا شده و مابقی نیز در دستور کار قرار دارد.

هاشمی افزود: ضرورت پیگیری تصمیمات سفر ریاست جمهوری به استان به صورت مستمر توسط مقامات اجرایی استان انجام می شود.