۶ هزار تن گندم از کشاورزان خراسان جنوبی خرید شدسید حسن رضوی در گفت و گو با خبرنگار در زمینه خرید گندمان خراسان‌جنوبی اظهارکرد: در حال حاضر حدود ۶ هزار تن گندم توسط کشاورزان به بازاری روستایی‌های خراسان‌جنوبی تحویل داده شده است.

مدیر تعاونی روستایی خراسان‌جنوبی با اشاره به این که میزان گندم توسط ۸۲۰ کشاورز تحویل داده شده است، گفت: برنامه ما بر این است که ۸۲۰ کشاورز در اسرع وقت از سوی بانک عامل یا همان بانک کشاورزی پرداخت شود.

رضوی با اشاره به خرید گندم بیش از 2 برابر در مقایسه با افزایش نسبت به کشاورزان، داد: این امر نشان دهنده ادامه کشاورزان از خرید گندم تضمینی است چرا که در سال گذشته مجموع گندم از کشاورزان خراسان‌جنوبی خریداری شده است، 2. هزار و ۷۰۰ تن بوده است.

وی گفت: در حال حاضر ۱۵ مرکز خرید و ۲ انبار غله در استان گندم کشاورزان را می‌کنند.

مدیر روستایی خراسان جنوبی در زمینه قیمت خرید گندم از کشاورزان نیز می‌افزاید: گندم به قیمت کیلویی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است که این قیمت خرید تضمینی گندم ۲ برابر در مقایسه با پارسال است.

رضوی افزود: خرید گندم از کشاورزان تا پایان فصل برداشت در شهریور ادامه دارد.