۴۸۰ نانوایی فارس به دستگاه کارتخوان هوشمند مجهز شد|نیاز ماهانه به ۴۰ هزار تن آردبه گزارش بازار به از روابط عمومی استانداری فارس سن ربانی زاده با اشاره به اجرای طرح آزمایشی هوشمند سازی یارانه آرد در فارس گفت: نقل و انتقال محموله، ۴۸۰ نانوایی در استان دستگاه‌های کارتخوان هوشمند شده است.

وی افزود: استان فارس سه هزار و ۴۰۰ نانوایی فعال است که دستگاه کارتخوان هوشمند در حدود ۴۸۰ نانوایی نصب شده است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس، نیاز ماهانه استان به آرد را ۴۰ هزار تن بیان کرد.