۴۰۰ تن مرغ در ایلام توزیع شدآذرنوش عموزاده در گفت‌وگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته در استان ایلام ۲۰ تن گرم در بازار عرضه و مصرف می‌شود.

وی با بیان اینکه نیاز استان ایلام در شرایط عادی ۴۰ تن در روز است، افزود: به دلیل نگهداری از نیاز به مرغ در منزل، برای خرید مرغ در استان کاهش یافته است.

جهاد کشاورزی استان ایلام ادامه داد: سقف قیمت مرغ به ازای هر کیلو 59 هزار تومان است اما این نرخ بر اساس قیمت و در بازار روند کاهشی را طی می‌کند.

عموزاده با بیان اینکه در دو ماه گذشته 400 تن مرغ مازاد بر نیاز استان عرضه می شود، ادامه داد: تولید مرغ در استان با میزان مصرف و گرم مازاد ایلام به استان های همجوار ارسال می شود.

وی میزان مصرف مرغ در سال را به ازای هر نفر 31 برابر کرد و با اشاره به اینکه میزان مصرف گوشت در ایلام برابر با مصرف کشور است، ادامه داد: سرانه مصرف گوشت در ایلام به ازای هر نفر 12 برابر در سال مصرف می شود. استان کشوری ۱۰ ظرفیت است.