۳۹۰ سرمایه و سرمایه در گردش روستایی عشایری استان سمنان پرداخت شدسید محمد رضا هاشمی در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه در تقویت اقتصاد مولد روستایی و پروژه زایی، سامانه پرداخت تسهیلات به عشایر و روستاییان ایجاد شده است، تاکید کرد: در این سامانه تسهیلات بانکی در اختیار پروژه های روستایی قرار می گیرد.

وی با بیان این که سرمایه ۱۰ درصدی را در کنار ایجاد روستایی، جمعیت را نیز حفظ کند، کرد: در هشت ماه گذشته در ۳۵ مرکز بومگردی جدید در این استان ایجاد شده است که نشان می دهد روستایی را توسعه می دهد. در دستور کار قرار دارد.

استاندارد سمنان با بیان اینکه دو هزار و 850 نفر از بین عشایر و دامداران استان برای دریافت سرمایه در گردش با 10 درصد به بانک های عامل استان سمنان معرفی شدند، مشخص کردند: نفرات به 390 نفر پرداخت می شوند و مابقی نیز در دست بررسی است. پرونده است.

هاشمی با بیان اینکه در سایر منابع آبی و تامین آب مورد نیاز روستاهای استان سمنان همچنین برای احیای قنوات روستایی هیچ محدودیتی وجود ندارد، ارائه می‌کند: تامین زمین و ارائه بدون پرداخت برای بازگشت و مهاجرت معکوس روستایی‌ها دیگر اقدامی است که ما در استان داریم. سمنان شاهد اجرای آن هستیم.

وی همچنین از پرداخت 000 تسهیلات سرمایه در گردش ویژه فعال دام و طیور استان سمنان خبر داد و واحدهای کرد: مجموع این مبلغ 43 میلیارد تومان بوده است.

استاندارد سمنان با بیان اینکه راه‌اندازی ۳۵ راکد از سایر واحدها بود که باید در استان شاهد آن باشیم، پرداخت کرد: ۱۴.۴ درصد هزینه‌های تولید کل کشور در استان سمنان پرداخت می‌شود.

هاشمی با بیان اینکه بر سفرهای شهرستانی و بررسی مشکلات شهری و روستایی از کارهای دیگری است که در دستور کار قرار دادن ایمان، تاکید می کند: امکان دریافت تسهیلات برای ایجاد صندوق های کارآفرینی مراجعه کننده به افراد است.