۱۸۰مزرعه پرورش ماهی در کهگیلویه و بویراحمد بر اثر سیل دچار می شوندبه گزارش خبرنگار بازار، علی سجادی از روز یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: میزان واردات وارد شده به این استان در 168 میلیارد تومان است.

وی بیان داشت: بارندگی های مونسونی در استان اهمیت بسیاری از استان های کشاورزی در بخش های مختلف وارد شده است که مجموع این رقم تا کنون 853 میلیارد تومان است.

سجادی اظهار داشت: همچنین به یکهزار و 850 درصد از مزارع برنج در استان وارد شده و سیل به بخش زراعت و برنج کاری در استان 37 میلیارد تومان می رسد.

وی همچنین در بخش صیفی و سبزیجات را ۷۵۰ عنوان کرد و گفت: مبلغ در این بخش ۱۵۰ میلیارد تومان است.

سجادی همچنین در بخش باغات را 4 و 500 عنوان کرد و گفت: میزان گزارش می دهد که صدها میلیون تومان تبدیل شده و به بخش زیرساخت ها از ایستگاه های پمپاژ و کانال های مختلف تبدیل شده است.

وی میزان در این بخش ها را 61 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: در بخش دوم اما دامی نیز به 70 درصد از زیرساخت ها وارد شده و میزان آن نیز 2 میلیون تومان است.