۱۰ موسسه مالی عظیم جهان در داخل ۲۰۲۲؛ آسیا، بر بام پولی دنیا


{بازار} گروه موسسه مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش بیمه: 4 موسسه مالی زبان چینی در داخل صدر لیست ۱۰ موسسه مالی عظیم جهان در داخل 12 ماه ۲۰۲۲ قرار گرفتند کدام ممکن است عبارتند به دلیل: موسسه مالی تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصادی چین، موسسه مالی ساختمانی چین، موسسه مالی کشاورزی چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی چین..

را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثروت اکثر موسسه مالی های جهان علاوه بر این اجزا نه مدیون کار کردن اقتصادیشان است. به دلیل این رو می توانس زد کدام ممکن است موسسه مالی های عظیم در کجا ملت هستند! با این وجود جای شگفتی دارد کدام ممکن است موسسه مالی های هندی در میان بسیاری ثبت ثبت.

در داخل یکپارچه به سازماندهی ۱۰ بانکی کدام ممکن است به دلیل ظاهر شد ویلتی گوریلا در داخل جایگاه {دهم} به همان اندازه اول دنیا توسط می آید دارایی در داخل ثبت ۲۰۲۲ قرار گرفته اند را تفسیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید می خوانید:

جایگاه {دهم} متعلق به گروه کریدیت اگریکول « کردیت آگریکول» است.

۱۰ بانک بزرگ جهان از نظر دارایی در ۲۰۲۲ کدامند؟

گروه فرانسوی کریدیت اگریکول عجیب ترین موسسه پولی تعاونی روی زمین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این گروه کدام ممکن است مقر آن قرار است در داخل مونتروژ فرانسه است، متشکل به دلیل سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 موسسه مالی جهان ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنلاین ای به دلیل موسسه مالی های منطقه ای است. این گروه مدیریت فوق العاده بزرگی را بخشی به دلیل بانکی فرانسه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی های آن قرار است حدود ۲.۱۳ تریلیون دلار آمریکا تخمین زده می تواند باشد..

{نهم}: موسسه مالی آمریکا

۱۰ بانک بزرگ جهان از نظر دارایی در ۲۰۲۲ کدامند؟

آمریکا تخصصی ایجاد می کند 12 ماه 1784 بانکی است، دومین مؤسسه بانکی عظیم در داخل ایالات متحده آمریکا آمریکا است کدام ممکن است شرکت ها بانکی به دلیل جمله بانکداری اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت گرفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مدیریت} ثروت را می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای 2.35 تریلیون دلار آمریکا در داخل رتبه {نهم} لیست قرار دارد..

{هشتم}: موسسه مالی بی آن قرار است پی پاریباس «BNPپاریباس»

۱۰ بانک بزرگ جهان از نظر دارایی در ۲۰۲۲ کدامند؟

موسسه مالی بی آن قرار است پی پاریباس «BNPپاریباس» در داخل 12 ماه ۲۰۰۰ نیاز دارند ترکیب سراسری پاریس همراه خود پاری ۱۹۰۰ موسسه مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل کار مرکزی آن قرار است در داخل پاریس است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش به دلیل ۱۰۰ کارگر دارد. دارایی های این موسسه مالی ۲.۳۳ تریلیون دلار آمریکا گفته شده است.

{هفتم}: اچ اس بی سی HSBC

۱۰ بانک بزرگ جهان از نظر دارایی در ۲۰۲۲ کدامند؟

موسسه مالی موقعیت گرفتن چندملیتی {انگلیس} “HSBC” همراه خود دارایی ۲.۵۵ تریلیون دلار آمریکا در داخل جایگاه {هفتم} قرار دارد. این موسسه مالی دارای بیش به دلیل 1000 بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید 80 محل کار در داخل {انگلیس}، 46 محل کار در داخل ایالات متحده آمریکا آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش به دلیل 4 میلیون مصرف کننده است. محل کار مرکزی آن قرار است در داخل لندن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش به دلیل ۲۳۵ هزار کارگر دارد.

{ششم}: جی پی مورگان چیس

۱۰ بانک بزرگ جهان از نظر دارایی در ۲۰۲۲ کدامند؟

جی پی مورگان عجیب ترین موسسه مالی در داخل ایالات متحده آمریکا آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ششمین موسسه مالی عظیم جهان همراه خود ۲.۶۲ دلار آمریکا تریلیون است..

نمایندگی شرکت ها پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بانکداری یانک چندملیتی است، کدام ممکن است اساس‌های آن قرار است را به 12 ماه ۱۷۹۹ بازمی‌گرداند. این مؤسسه در داخل نتیجه نهایی ترکیب تعدادی از موسسه مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی شرکت ها پولی {تشکیل شده است}، با این وجود تعیین کنید کنونی آن قرار است، به بازو آمده به دلیل موسسه مالی کمیکال را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی چیس منهتن، سپس {هر} ۲ موسسه مالی نمایندگی جی خریداری می تواند باشد. پی. اند کو را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام ترکیب {هر} ۳ مؤسسه در داخل 12 ماه ۲۰۰۰ می‌باشد یا نباشد. بخش مرکزی این موسسه مالی، در داخل منهتن، سیب بزرگ قرار دارد.

{پنجم}: گروه پولی میتسوبیشی UFJ

گروه پولی میتسوبیشی «UFJ» ژاپن در داخل 12 ماه ۲۰۰۵ پس به دلیل ترکیب 2 موسسه مالی عظیم {ژاپنی} “گروه میتسوبیشی توکیو” را انتخاب کنید و انتخاب کنید “UFJ” شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل کار مرکزی آن قرار است در داخل اوزاکا قرار دارد. این گروه دارای ۲.۸۱ تریلیون دلار آمریکا، عجیب ترین هلدینگ پولی در داخل ژاپن را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه در داخل جایگاه {پنجم} جدول قرار دارد.

چهارم: موسسه مالی چین

۱۰ بانک بزرگ جهان از نظر دارایی در ۲۰۲۲ کدامند؟

موسسه مالی چین در داخل 12 ماه 1912 مطمئناً یکی 4 عظیم اقتصادی دولتی چین است. این موسسه مالی قبلی ترین موسسه مالی زبان چینی است. این موسسه مالی دارای بیش به دلیل ۳ تریلیون دلار آمریکا در داخل رتبه چهارم ثبت قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل بیش به دلیل ۲۰ ملت بخش دارد.

{سوم}: موسسه مالی کشاورزی چین

۱۰ بانک بزرگ جهان از نظر دارایی در ۲۰۲۲ کدامند؟

موسسه مالی کشاورزی چین سومین موسسه مالی عظیم جهان همراه خود دارایی ۳.۲ تریلیون دلار آمریکا است. این موسسه مالی مطمئناً یکی 4 موسسه مالی عظیم چین است. محل کار مرکزی آن قرار است در داخل پکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش به دلیل 444 هزار کارگر دارد. این موسسه مالی در داخل 12 ماه ۱۹۵۱ ایجاد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش هایی در داخل سئول، توکیو، سنگاپو، سیدنی، سیب بزرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعداد زیادی از شهرهای عظیم جهان دارد..

دوم: موسسه مالی ساختمانی چین

۱۰ بانک بزرگ جهان از نظر دارایی در ۲۰۲۲ کدامند؟

موسسه مالی ساختمانی زبان چینی دومین موسسه مالی عظیم جهان همراه خود دارایی ۳.۳ تریلیون دلار آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطمئناً یکی 4 موسسه مالی عظیم دولتی است کدام ممکن است بیش به دلیل ۱۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۰ منطقه ای منطقه ای دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهد شد در داخل در یک کشور خارجی در داخل چند قبلی سطح به دلیل شعب فرانکفورت، بارسلونا، لوکزامبورگ، هنگ است. کنگ، سیب بزرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعداد زیادی از شهرهای عظیم نه بخش دارد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل کار مرکزی آن قرار است در داخل پکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش به دلیل ۳۳۳۰۰۰ کارگر دارد.

رتبه نخست: موسسه مالی تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصادی چین

۱۰ بانک بزرگ جهان از نظر دارایی در ۲۰۲۲ کدامند؟

رتبه اول در داخل اختیار “موسسه مالی تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصادی چین” همراه خود دارایی ۴.۲ تریلیون دلاری است کدام ممکن است عجیب ترین موسسه مالی چین نیز می باشد یا نباشد. این موسسه مالی در داخل 12 ماه ۱۹۸۴ ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل کار مرکزی آن قرار است در داخل پکن قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۴۶ هزار نفر در داخل آن قرار است مشغول به {کار} هستند. تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصادی چین در داخل آسیا موسسه مالی، اروپا، ایالات متحده آمریکا آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقیانوسیه بخش دارد.