یارانه نان چگونه پرداخت می‌شود
محرمیان، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: زیرساختی طراحی شده است که مردم با کارت‌کشیدن در زمان خرید کالاهای اساسی در همان زمان یارانه خود را دریافت کنند.