گمرک وضعیت گیت‌های اروند را مشخص کند| پیگیری جدی سازمان منطقه آزادمحمدرضا اسکندری در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: دستگاه‌های نظارتی مانند مجلس و دستگاه‌های نظارتی باید دستگاه‌هایی که از ماده ۶۵ استنکاف می‌کنند، وادار به تبعیت از قانون شوند.

وی در ادامه با اشاره به چالش گیت‌های بین سرزمین اصلی و منطقه آزاد اروند که رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام شرایط لازم را دارد، مشخص کرد: چه دستگاهی باید را تجهیز کند؟ خود گمرک باید تجهیز کند. در مناطق آزاد دیگر کشور چه دستگاهی گمرک را تجهیز کرده است؟ مناطق آزاد که تجهیز نشده اند. ممکن است مناطق آزاد یک کمکی باشد که سازمان منطقه آزاد اروند بیش از یک کمک کرده باشد.

سازمان سازمان منطقه آزاد اروند ادامه داد: همه هزینه‌هایی که برای این گیت‌ها ساخته شده‌اند، ساخته‌شده‌اند و تجهیزاتی که از سوی سازمان منطقه آزاد اروند خریداری می‌شوند، ساخته شده‌اند.

اسکندری توضیح داد: شش سال قبل که قرار بود عملیات گیت‌ها اجرا شود، توافقی بین گمرک و مناطق آزاد منعقد شد. بر اساس این عنوان، سازمان منطقه آزاد اروند مورد نیاز گمرک است که بر اساس آنها ۱۳۶ نفر به مدت دو سال حقوق پرداخت می کنند ولی حدود شش سال است که سازمان منطقه آزاد اروند حقوق آنها را می کند.

عنوان کرد: اکنون این افراد در اختیار گمرک هستند و طی روزهای گذشته از طریق مکاتبه به رئیس گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کردم اگر وضعیت سایت را تعیین تکلیف نکنند، خودمان سایت را در اختیار می‌گیریم.

سازمان منطقه آزاد اروند بیان کرد: گمرک سرزمین اصلی متعلق به گمرک جمهوری اسلامی ایران است اما وقتی آنها وظیفه خود را انجام دهند نمی‌دهند دستگاه‌های ناظر باید یقه آن را اجرا کنند.

اسکندری با تاکید بر اینکه دلیلی ندارد را اسیر گمرک کنیم، اظهار کرد: ما می‌گوییم ابتدا محل را می‌پذیریم و اعلام می‌کنم که نواقص را اعلام می‌کند، اما اینکه اصلاً نمی‌گیرند و هیچ چیز مکتوبی نمی‌دهند، صحیح نیست.

وی اضافه کرد: یکی از مواردی که می‌توانیم انجام دهند، سازمان‌هایی را که حقوق آنها را در منطقه آزاد اروند پرداخت می‌کنند، در اختیار این سازمان قرار دهند.