گل‌محمدی تمام شده است!به گزارش شبکه خبری تهران نیوز، مدیرعامل اسبق پرسپولیس معتقد است سرخپوشان باید فکر جدیدی برای نیمکت خود داشته باشند. وی درباره این مساله گفت: گل محمدی کم حوصله شده و آستانه تحملش کم شده در صورتی که هر چه مربی بزرگتر می شود باید صبورتر شود تا بتواند در زمان های خاص درست تصمیم بگیرد متاسفانه یکی دو مورد دیدم که آقا یحیی از کوره در رفته است.