گسترشی ۱۴ عرصه برای طرح مسکن ملی در گرگان| ۸۰ درصد ساخت و سازهای غیرمجاز «زیارت» کاهش یافترسول مقسم در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: برای طرح جهش تولید مسکن در گرگان، در حریم و محدوده شهر منطقه ملی شناسایی و به مسکن و شهرسازی ارائه شده است و در ۱۴ها هم متولی مسکن بوده که هشت روستا را معرفی کردند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گرگان افزود: محدوده های در نظر گرفته شده شهری در منطقه صیاد شیرازی، شهرک تالار، کوی گلشهر و هزارپیچ واقع شده است.

وی در خصوص ساخت و سازهای زیارت هم گفت: دبیر ستاد برگزاری از ورزش جرم و انفال شهرستان بوده و خوبی در این زمینه انجام شده است.

مقسم با بیان این مطلب که زیارت به محیط زیست ارائه شده اما پاسخ استعلام ها را منابع طبیعی می دهد، ادامه داد: ورود مصالح به زیارت ممنوع و در ورودی آن کانکس مستقر شده است و هشت دستگاه شامل بنیاد مسکن، منابع طبیعی، امور اراضی است. ، شهرداری، آب منطقه ای و نیروی مدیریت به تناب در آن مستقر هستند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گرگان گفت: حمل مصالح به روستا ممنوع بوده و باید با مجوز دهیاری این کار انجام شود و هم اکنون ۸۰ درصد ساخت و سازها کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه ورود مصالح به روستا باید با نظارت منابع طبیعی باشد، اضافه کرد: اگر در این زمینه مشکلی وجود داشته باشد، مصالح ساخته شده و از دی ماه سال گذشته ۱۶ دستگاه و نیسان توقیف شده است.

مقسم از همکاری دادستانی در این راستا خبر و گفت: در سایر نقاط مانند توسکستان و توشن همه چیز وجود دارد و در هفته بعد از دو دستگاه ویلا و عرصه های فنسی در توسکستان قلع و قمع خواهد شد.