گزارش عملکرد برنامه ششم توسعه نگاه‌ها را برای تدوین برنامه هفتم واقع بینانه می‌کندبه گزارش بازار به نقل از خانه ملت، محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در خصوص ارائه گزارش عملکرد برنامه پنجساله ششم توسعه توسط دیوان محاسبات، گفت: ارائه گزارش عملکرد برنامه های پنجساله توسعه کشور تا کنون صورت نگرفته بود. و این موضوع برای اولین بار رخ داده است که می‌توان به مجریان، طراحان و تدوین‌کنندگان برنامه هفتم توسعه کمک بسیار زیادی داشته باشد.

نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: ارائه گزارش ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه می‌شود تا در جریان تدوین و بررسی برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دنبال مسائل انتزاعی نباشیم و واقعا نگران‌تر باشیم. رابطه مدارتر نسبت به اصلاح و بررسی آن اقدام کنیم.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که در زمینه اجرای محاسبات در زمینه ارائه گزارشی به این نتیجه می‌رسد، عنوان می‌شود: بر اساس گزارش عملکرد برنامه ششم توسعه در حوزه شاخص‌های اقتصادی، تنها درصد از برنامه‌ها و برنامه‌ها را بررسی می‌کند. به صورت کلی نیز حدود ۳۰ درصد از برنامه اجرا شده است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، گفت: گزارشی از برنامه ششم توسعه ارائه می‌شود که دارای ایراداتی در ساختار برنامه ریزی است که باید در برنامه هفتم اصلاح آن مورد نظر قرار گیرد.