گاهی به جای خصوصی سازی اختصاصی سازی صورت گرفته استبه گزارش بازار به نقل از خانه ملت، بهروز محاسبی نجم‌آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، ضمن تاکید بر ورود و تسلط دولت‌ها به ثروت و هزینه‌های اقتصادی در کشور، یکی از این طرح‌ها و رانت‌ها گفت: هر دولت چه‌ موارد خاص درستکار، قانونمند و هدفمند را وارد مدیریت بخش‌های اقتصادی کنند، به شکوفایی و توسعه کشور کمک کنند.

وی ادامه داد: مجموعه بخش خصوصی به دلیل داشتن احساس تملک و نسبت به حیف و میل اقتصادی، بهترین بهره‌وری در سرمایه‌گذاری و هدف گذاری دقیق می‌تواند در مدیریت مجموعه‌های اقتصادی موفق باشد، اما اغلب در یک کشور خصوصی‌سازی با اختصاصی‌سازی اشتباه گرفته شده و یا انتخاب شده است. اجرای برنامه ای به گونه ای بوده است که رقابتی و غیرحصاری نبوده است.

محبی‌ نجم‌آبادی تصریح کرد: در تصویب دارایی‌ها و اموال دولت طی سال‌های گذشته در مجموعه‌ای از افراد یا نهادهایی موفق به دریافت آن‌ها می‌شود که باز هم به نوعی جایگاه دولتی حفظ می‌شود و به نوعی عمومی غیردولتی ایجاد می‌شود. این موضوع مشکل ساز است و ما باید مجموعه‌های توانمند را به بخش ویژه ای اختصاص دهیم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: از بانک‌ها ایجاد می‌شود و برخی نهادها و سازمان‌ها نیز می‌توانند از آن خارج شوند، دولت باید در بخش اقتصادی کنار بکشد و به عنوان ناظم و تنظیم کننده ورود کند و نظارت کند. خودروسازی ما به دلیل دولتی بودن زیان دهی دارند و دولت برای جبران ضررهای مکرر دست در جیب بیت المال کرد.

وی بیان کرد: اتفاقات ناگواری در بحث مدیریتی به پیوسته است. برخی از مدیران تنها به فکر ثبات مدیریت خود هستند و دیگر بر افزایش کیفیت و کمیت ندارند. دولت باید از خصوصی‌سازی پشتیبانی کند تا فضای اقتصاد کشور را از بحث رانتی به اقتصاد اقتصادی مولد تبدیل کند.