کیفیت کودهای یارانه های خط قرمز شرکت خدمات حمایتی کشاورزیبه گزارش بازار، حمید رسولی در گفتگویی، در خصوص کیفیت کودهای یارانه‌ای ازته، فسفاته و پتاسه گفت: خط قرمز ما در برنامه‌ها و تدارک نهادهای کشاورزی به ویژه کودهای یارانه‌ای، کیفیت آنها و سامانه کنترل کیفیت مستقر در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی است. از کارخانه‌های تولیدی تا کارگزاری‌های فروش را دربر می‌گیرند، به طور سیستمی اجازه ورود و توزیع کودهای کم کیفیت را نمی‌دهند.

وی با چندلایه خواندن نظام کنترل کیفیت مستقر در شرکت خدمات کشاورزی، افزود: پس از عقد قرارداد با داخلی، کلیه مراحل تولید کود در کارخانه تا مرحله بارگیری محموله تولیدی توسط کارگروه بازرسی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کنترل و قبل از بارگیری نمونه‌برداری، آزمایش و پس از اطمینان و اطمینان از کیفیت آن امکان بارگیری و حمل به مقصد استان می‌شود.

رسولی ادامه داد: علاوه بر کنترل کیفی محموله در مبدا، محموله‌های اینچنینی از انبارهای این شرکت در استان مقصد، یک‌بار دیگر توسط کارگروه دیگری نمونه‌برداری شده و پس از بررسی کیفیت آن، امکان توزیع و ارسال به کارگزاران فروش را می‌یابد.

به گفته وی، پس از توزیع و ارسال کدهای ذکر شده به شبکه کارگزاری، مجدداً ارسالی توسط کارگروه نظارت استان نمونه برداری و آزمایش می شود، که نتایج واصله از مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور بیانگر کیفیت بسیار بالای کودهای یارانه های تدارک شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی است. است.

شرکت فعال حمایتی کشاورزی در خصوص محموله های تولیدی بیان کرد: میزان کنترل و نظارت بر کیفیت کودهای وارداتی سخت افزارهای داخلی بوده و علاوه بر نمونه برداری در کارخانه تولیدی در کشور مبدا و بررسی کیفیت آن، از بارگیری در کشتی محموله ارسالی به گمرک سخت است. توسط بازرسين بين‌المللي، نمونه‌برداري و در تصوير کيفيت آن امکان بارگيري مي‌يابد. این محموله پس از رسیدن به کشتی به بنادر جنوبی یا شمال ایران، مجدداً از بارگیری و حمل به استان ها، توسط شرکت بازرسی بین‌المللی دیگر در انبارهای گمرک کنترل و نمونه‌برداری می‌شود و در صورت امکان امکان بارگیری می‌شود.

وی افزود: محموله های ارسالی از بنادر، یک بار در انبارهای این شرکت در استان مقصد و یک بار دیگر در کارگزاری گروه پایش استانی نمونه برداری و کنترل می شوند، در چنین شرایطی امکان ورود کودهای کم کیفیت به چرخه های غیرممکن وجود دارد.

سوء استفاده سودجویان از برند و نام شرکت رسول حمایتی کشاورزی در تولید محصولات تقلبی و کم کیفیت اشاره و اظهار کرد: به دلیل کیفیت بسیار بالای محموله های تدارک شده توسط این شرکت و مصرف کنندگان مصرف کننده به آن، متأسفانه شاهد کودهای کم کیفیت زیرپله ها هستیم. نام و برند شرکت خدمات حمایتی کشاورزی است که طی یک سال گذشته حداقل ۲۰ مورد از موارد مذکور توسط این شرکت شناسایی و به سیستم قضایی کشور معرفی و مورد رسیدگی قرار گرفته است.