کیفیت ساخت و ساز در روستاها افزایش می یابدبازار گروه راه و مسکن: تفاهم نامه همکاری های مشترک بین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت کشور به منظور ارتقاء کیفیت ساخت و سازها و توسعه پایدار عمران روستایی به امضا رسید. در این تفاهم نامه و در اجرای بند 11 ماده 78 قانون شوراها و به منظور ساماندهی و نظارت بر هر گونه ساخت و ساز روستا، دهیاری ها ضمن تشکیل پرونده برای درخواستان و پس از هماهنگی و استعلام ضوابط فنی از بنیاد مسکن شهرستان ها در استان. مصوبات طرح هادی اقدام به صدور دستور تهیه نقشه، پروانه ساختمان و پایان کار می شود.

امور مربوط به کنترل، نظارت و تهیه نقشه های لازم ساختمانی و تایید اجرای عملیات ساختمانی با رعایت مقررات ملی، توسط ناظرین نشام ساختمان فنی روستایی و طراحی روستایی در محدوده تفاهمنامه همکاری سه جانبه وزارت راه و شهر، بنیاد مسکن و سازمان نظام مهندسی انجام می شود. خواهد شد.

طرفین توافق در زمینه‌های مثبت و سازنده بین سازمان‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در حوزه مرتبط توسعه عمران روستایی با همکاری‌های لازم را به عمل آوردند.
ساماندهی مدیریت امور زمین در روستاها، بازنگری و اجرای طرح هادی در روستاها و ارتقای کیفیت ساخت و سازهای روستایی از مهمترین زمینه های همکاری بنیاد مسکن و وزارت کشور در این تفاهم نامه است.
همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت کشور در این توافق نامه انجام دادند که به منظور تعیین طرح هادی در روستاها، بنیاد مسکن پس از تصمیم گیری آن تصمیم را به مدیران و دهیاری ها ابلاغ کرد تا مراحل قانونی این طرح اجرا شود.
این تفاهم نامه توسط احمد وحیدی وزیر کشور، مهدی جمالی نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و اکبر نیکزاد رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به امضا رسید.