کنترل رشد نقدینگی با انضباط بخشی به ترازنامه بانک‌هابه گزارش بازار، رشد پرشتاب نقدینگی یکی از مهمترین عوامل بروز تورم افسارگسیخته در اقتصاد کشور طی سالهای اخیر بوده است. بر همین اساس دولت سیزدهم و به‌طور خاص بانک مرکزی کاهش سرعت نقدینگی را از اولویت‌های سیاست‌های پولی خود رشد خواهند کرد.

بانک مرکزی دولت سیزدهم از ابتدای شروع به کار خود در میانه سال گذشته با محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌های کشور، سرچشمه اصلی رشد بی‌حساب و کتاب نقدینگی یعنی نظام بانکی را هدف قرار داد. بر اساس این سیاست، بانک مرکزی برای بانک‌های تجاری رشد ماهانه ۲ درصدی و برای بانک‌های تخصصی رشد ماهانه ۲.۵ درصدی را حفظ کرد.

نگاهی به آمارهای مختلف مرتبط با بازار پول و نقدینگی نشان می دهد که بانک مرکزی در دوره جدید در اجرای این سیاست و کاهش شتاب رشد نقدینگی موفق بوده است. به‌عنوان نمونه‌ای از بررسی حجم باقی مانده‌ها از بانک‌های بانکی که بسیار مهم در خلق نقدینگی است، بانک موفقیت سیاست مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و درنتیجه کاهش شتاب رشد نقدینگی است.

بررسی گزارش فعالیت‌های ماهانه بانک‌های بورسی نشان می‌دهد بانک‌های بورسی در بهار سال جاری با سرعتی کمتر از بهار سال گذشته افزایش یافته است. این تغییر وضعیت در نمودار زیر نشان داده شده است.

همان‌طور که می‌توان ماهانه‌ای را مشاهده کرد که بانک‌های بورسی طی سه ماه ابتدایی سال جاری به کمتر از سه ماه ابتدایی سال گذشته می‌رسد. کاهش رشد عوامل مهم بانک‌ها که در رشد حجم نقدینگی در کشور است، اثر مثبتی بر بانک مرکزی در کاهش شتاب رشد نقدینگی را نشان می‌دهد. لازم به توضیح است که علت بررسی نشدن ترازنامه بانکهای غیر بورسی، در دسترس نبودن اطلاعات آنها بوده است.

علاوه بر این، بر اساس آمارهای جدید بانک مرکزی، رشد نقدینگی در فروردین‌ماه به منفی 0.2 درصد رسیده است که حجم نقدینگی در این ماه کاهش یافته است. کاهش حجم نقدینگی در شرایطی که کشور طی سال‌های اخیر رشد نقدینگی بالای ۳۰ و حتی ۴۰ درصد را تجربه کرده است، نشانه‌های امیدبخش از تاثیرگذاری سیاست‌های بانک مرکزی است. با وجود این روند مثبت اما بانک مرکزی به این سیاست‌ها اکتفا نکرده و سیاست را برای ارتقای مدیریت نظام پولی کشور ایجاد کرده است.

سختگیری بانک مرکزی بر رشد ترازنامه بانکهای ضعیف

طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، سیاست بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی از طریق محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها وارد فاز دیگری شده است. بر اساس این سیاست، رشد بانک‌ها را با تقسیم بانک‌های کشور از نظر کفایت سرمایه به دو دسته ضعیف و قوی، سختگیری بیشتر بر رشد ترازنامه بانک‌های ضعیف اعمال خواهد کرد.

رئیس کل بانک مرکزی درباره کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها و برنامه‌های انضباطی این بانک گفت: میزان رشد بانک‌ها از ۱.۵ تا ۲.۵ درصد در نظر گرفته شده است. بر این اساس برای برخی از بانک‌ها 1.5 درصد و 2.5 درصد برای بانک‌ها به شرایط بانک‌ها و شاخص‌های موجود در نظر گرفته شده است.

علی صالح‌آبادی تاکید کرد: بانکی که این مهم را رعایت نمی‌کند مشمول قانونی بالاتر می‌شود و مواردی را می‌پذیرد که قانون آنها تا ۱۳ درصد افزایش یابد.

به گزارش ایرنا، تغییر فرمان ماشین خلق پول بانک‌ها با بانک‌های بی‌انضباط و ضعیف از نظر کفایت سرمایه، ضمن تداوم و حتی بهبود کنترل رشد نقدینگی، هم‌زمان به اصلاح نظام بانکی و انضباط بیشتر بانک‌ها در مدیریت دارایی و بدهی می‌شود.