کم اثر شدن افزایش سقف وام مسکن ملی به ۷۰۰ میلیون| هزینه ساخت حداقل ۶ میلیون تومان


وزارت راه و شهرسازی درصد این است تا با افزایش سقف وام مسکن ملی تا حدودی این رشد قیمت تمام شده را جبران کند. این در حالی است که دولت می تواند با برنامه ریزی مشخص و بهتر هزینه های تولید مسکن را کمتر و یا به حالت ثابت کند.

وی با تاکید بر این که اقساط تسهیلات مسکن ملی ۲۰سال و پلکانی است و نه‌هزار درصد از هزینه‌های درآمد خانواده‌های پیش‌بینی شده است، گفت: سود وام نهضت ملی مسکن ۵ تا ۱۸ درصد است که مطابق با دهک‌بندی پرداخت خواهد شد.

ملاک عمل وزارت راه و شهرسازی مطابق همان ضریب شاخص تعدیل سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰ است که حدودا معادل ۶ میلیون تومان هزینه ساخت مترمربع واحدهای نهضت ملی مسکن است.

علیرضا جعفری مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید در حاشیه آغاز عملیات احداث سه هزار واحد مسکونی مسکونی جهادی تامین مسکن شهر تهران در گفتگو با خبرگزاری بازار با اشاره به اینکه چه هزینه هایی برای ساخت مسکن ملی برای هر مترمربع بر اساس شاخص سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰ ۶ میلیون تومان گفت: ملاک عمل وزارت راه و شهرسازی مطابق همان ضریب شاخص تعدیل سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰ است که حدود ۶ میلیون تومان هزینه ساخت هر مترمربع واحدهای نهضت ملی مسکن است.

کم اثر شدن افزایش سقف وام مسکن ملی به ۷۰۰ میلیون|  هزینه ساخت حداقل ۶ میلیون تومان

او داد: دستورالعملی که سال گذشته در رابطه با قراردادهای طرح نهضت ملی مسکن صادر می‌شود ادامه هزینه‌های ساخت برای هر مترمربع ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان با ۵ درصد پلوس و ۱۰ درصد مین‌وس (پـایین‌تـر از امتیاز پیمانکار) است.

در صورت تصویب شورای پول و اعتبار با پیشنهاد راه و شهرسازی برای افزایش سقف وام مسکن تا ۷۰۰ میلیون تومان باید اذعان کرد که سقف را افزایش داد و نهضت ملی مسکن در صورتی که می تواند اثرگذار باشد که اقساط آن را نیز در اختیار داشته باشید. جمعیت دهک پایین جامعه قابلیت دارند و می توانند بازپرداخت شوند

حال در ۷ صورت تصویب شورای پول و اعتبار با پیشنهاد راه و شهرسازی برای افزایش سقف وام مسکن تا 000 میلیون تومان باید اذعان کرد که سقف را افزایش داد و نهضت ملی مسکن در صورتی که می تواند اثری باشد که اقساط آن را نیز در نظر داشته باشد که بتواند این مسکن را ایجاد کند. که افراد دهک پایین جامعه قابلیت و قابلیت بازپرداخت داشته باشند. هر چند افزایش هزینه های ساخت مسکن ملی و رشد قیمت نهاده های تولید مسکن می تواند این طرح و پروژه را به شدت دچار دردسر و چالش ساز هم برای خود و هم برای دولت کند.

میزان اقساط ماهانه وام ۷۰۰ میلیون تومانی با سود ۱۸ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله ۱۰ میلیون و ۸۰۳ هزار تومان خواهد بود. میزان اقساط ماهانه وام ۷۰۰ میلیون تومانی با سود ۵ درصدی ۴ میلیون و ۶۱۹ هزار و کل بازپرداخت یک میلیارد و ۱۰۸ میلیون تومان خواهد بود.

به نظر می رسد با این افزایش سقف وام مسکن با رشد قیمت تمام شده مسکن ملی تا حدودی این افزایش سقف کم اثر خواهد بود.