کشف 3000 لیتر روغن غیر مجاز خودرو در روستای تورقز آبادبر اساس گزارش ها شبکه خبری تهراندر گشت های مشترک فرمانداری ویژه شهرستان رای، بخشدار کهریزک و اتاق اصناف رای بیش از 38 هزار لیتر روغن خودرو غیرمجاز در روستای ترکوزآباد کشف شد.

از 38 هزار لیتر روغن کشف شده، 17 هزار لیتر نفت سوزانده و مابقی فیلتر شده، متهم توسط پلیس امنیت شهر ردیف دستگیر و با هماهنگی اداره تعزیرات محل پلمپ شد.