کشاورزان اردبیلی از کشت دوم پرهیز کنند| تدارک ۳۵ برنامه برای مقابله با خشکسالیعلی حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار بازار، اظهار کرد: برای مدیریت منابع آب و سازگاری با کم آبی و خشکسالی شش راه‌برد و ۳۵ برنامه اساسی در سطح استان‌های اجرایی و عملیاتی می‌شود.

وی توضیح داد: در سال گذشته میزان اجرای برنامه‌های آبی اجرا شده در مقابله با خشکسالی و کم تا ۶۵ درصد برای یافتن و شایسته است تا با هدف‌گذاری درست سعی کنیم تا کاستی‌ها و نارسایی‌ها را به شکل مناسبی تغییر دهیم.

مدیرعامل شرکت آب‌های اردبیل منطقه اصلی را در منابع آب مربوط به شرب دانست و گفت: بعد از شرب، سعی می‌کنیم این منابع آب در بخش کشاورزی آن هم به روش‌های نوین منابع آب انجام شود. .

حیدری با بیان اینکه در اکثر سدهای استان از منابع آب وجود دارد، افزود: به دنبال کم‌ریخت‌های سال زراعی در پشت سد حوزه ارس با ۲۱۸ میلیون متر مکعب از منابع آب روبه‌رو هستیم.

وی عموم مردم در مصرف بهینه آب و استفاده از الگوی کشت را از سوی کشاورزان یاد می کنند و بررسی می کنند: امیدواریم زارعان شمال استان با پرهیز از کشت دوم به کمک هزینه استان بیایند تا بتوانیم با اولویت منابع آب شرب شهرها و روستاها را به میزان مطلوبی برسانیم. زود و از تابستان گرم گذر کنیم.

حیدری در دیگران از سخنان خود اضافه کرد: به غیر از استان، ما در سایر مناطق جنوب استان با کاهش بارندگی در فصل زراعی روبه‌رو بودیم و همچنان نگران هستیم که منابع آب را در این زمینه حل کنیم و راهبردهای اساسی را مورد توجه قرار دهیم. می کنم.

شرکت سازنده آب منطقه‌ای اردبیل به مردم استان اطمینان داد که در مناطق شهری و روستایی قطعی منابع آب در فصل تابستان نمی‌باشند و در منابع پایدار آب مصرف بهینه را مورد توجه قرار می‌دهند.