کاهش ۲ متری سفره های آب زیرزمینی استان تهرانبه بازار، حسن زحمت مدیر دفتر حفاظت منابع آب شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت: کاهش حجم سفره‌های آب زیرزمینی را در مناطق مختلف استان شاهدیم که در دشت ورامین هم این رقم به حدود یک متر در سال رسیده است.

زحمت کش: سالانه شاهد حدود 150 میلیون متر مکعب، اضافه برداشت از مخازن آب زیرزمینی استان تهران است که این موضوع باعث فرونشست زمین به میزان ۱۲ تا ۲۵ سانتی متر در مناطق مختلف استان از جمله در شهرستان های شهریار، پیشوا، ورامین و چند مکان می شود. در جنوب شهر تهران شده است.

مجری احیا و تقسیم سفره‌های آب زیرزمینی استان تهران گفت: حفر کانال‌های زیرزمینی، عبور قنوات و لرزه‌ها از عوامل فرونشست زمین است، اما علت اصلی آن، افزایش از سفره‌های آب زیرزمینی می‌باشد.

وی افزود: فرونشست زمین، خود را به شکل فروچاله یا بالا آمدن لوله نشان می‌دهد که در دشت شهریار آن را به شکل شکاف‌های عمقی بیشتر از یک کیلومتر شاهدیم.

مدیر دفتر حفاظت منابع آب شرکت آب منطقه ای تهران گفت: فرونشست باعث ترک های ریز در سازه ها می شود و اگر زلزله در آن مکان اتفاق بیفتد باعث می شود که در مقایسه با وضعیت عادی یک زلزله بسیار زیاد شود و در مناطقی که رودخانه ها و مسیل ها دارند، اتفاق می افتد. شیب، و در نتیجه افزایش حرکت و شدت سیل و خطرات تغییر ناشی از آن می‌شویم.

وی افزود: فرونشست همچنین باعث آسیب به زیرساخت‌هایی مانند راه آهن، خطوط انتقال نفت و گاز و اتوبان‌ها می‌شود که نمونه‌ای از آن را در ورامین شاهدیم که مسیر مسیر و همچنین مسیر اتوبان قم -گرمسار را در معرض خطر قرار می‌دهد.

زحمت کش بیان کرد: فرونشست در خیلی از افراد روی داده است، اما برخی از آن‌ها می‌توانند با مدیریت مصرف از جمله نصب کنتورهای هوشمند و آب برق، سطحی از سفره‌های آب زیرزمینی را کم کنند که نتیجه آن کاهش فرونش زمین است. بر داشته است.