کاهش نرخ بهره بین بانکی به سود بازار سرمایهبه گزارش بازار، احمد اشتیاقی در تشریح واژه بهره بین بانکی گفت: بانک‌ها در پایان هر روز برای جبران کسری وجوه خود را به معنای تسویه با بانک مرکزی از استقراض می‌کنند، چرا که اگر بانک‌ها با بانک مرکزی تسویه نمی‌توانند از سوی بانک برداشت شوند. مرکزی اصلی و مشمول جریمه با نرخ‌های تقریباً بالای ۳۰ درصد می‌شوند؛ بنابراین بانک‌هایی که وجوه مازاد دارند، این مبالغ را در اختیار بانک‌هایی قرار می‌دهند که با کسری وجوه دارند، می‌دهند و در قبال آن سودی می‌گیرند که به آن میزان بهره‌برداری از بانکی گفته می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه مشخص کرد: بانک مرکزی در 10 پیشنهادی برای حمایت از سرمایه سرمایه گذاری شده است، نرخ بهره بین بانکی بالاتر از سقف 20 درصد نرود.

اشتیاقی خاطر نشان کرد: نرخ بهره بین بانکی موقتا ۸ مردادماه جاری ۱۸ صدم درصد کاهش یافت و به دامنه ۲۱/۱۳ درصد رسید و اگر این روندی مستمر بازار سرمایه در روزهای آتی کمتر از این منطقه با روند کاهشی روبرو شود.

وی همچنین درباره ارتباط این نرخ با بازار سرمایه، گفت: بالا رفتن نرخ بهره بین بانکی به معنای بالا رفتن نرخ سود و نرخ دریافتی از نگاه بازار سرمایه است که این موضوع باعث می‌شود در بازار سرمایه می‌شود، زیرا بدهی رقیب سرسختی است. برای این بازار است و هر میزان نرخ نقدی بالا برود، P/E بازار (ارزش‌گذاری سهام نسبت به قیمت به درآمد) با کاهش می‌شود و این خود باعث می‌شود قیمت سهام در تابلوی بازار بورس می‌شود.

اشتیاقی دیگر از پیامدهای بالا رفتن نرخ بهره بین بانکی را افزایش داد از بانکی دانست و گفت: این تسهیلات در اختیار شرکت‌های فعال در بورس قرار می‌گیرد و باعث افزایش هزینه شرکت‌ها کاهش سودآوری آن‌ها می‌شود.