کاهش شاخص PMI صنعت فولاد چینبه گزارش بازار، شاخص مدیران خرید صنعت فولاد چین در ماه جولای با ادامه روند کاهشی از 36.2 ماه ژوئن به 33 در ماه جولای کاهش یافت.

هنوز در ماه های کم رونقی بازار فولاد قرار دارد و تولید و در سطح پایینی قرار دارد. قیمت فولاد و مواد اولیه به طور کلی کاهش یافت که امید است در ماه آگوست شرایط تا حدی بهبود پیدا کند.

در ماه جولای بالا و آب و هوای بالا، کاهش سرمایه گذاری در حوزه املاک باعث ماندن زیر خصشا سفارشات جدید در سطح ۲۵.۹ درصد شد. میزان سفارشات خارجی هم نسبت به ماه قبل ۷.۷درصد کاهش پیدا کرد و ۳۹.۴ درصد رسید.