کاهش ارزش چک‌های برگشتی به ۱۱ درصدبه گزارش بازار، حجت الاسلام حسن شجاعی به آثار مثبت قانون اصلاح قانون صدور اشاره و اضافه کرد: با این قانون وضع شده و اجرای بخش مهمی از اجرای این قانون همچنان باقی مانده است که اگر این قانون هم اجرا شود. مثبتش را بیش از پیش شاهد بود.

او ادامه داد: در یک سال گذشته جلسات متعددی با حضور رئیس کل بانک مرکزی در کمیسیون اصلی 90 دادید.

حجت الاسلام شجاعی افزود: مورد اول در مورد مسدودی وجوه حساب صادرکنندگان به مقدار کسری مبلغ در حساب های فرد در سایر بانک هاست که متأسفانه اجرا نمی شود، محاسبه می شود.

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه ای که با ریاست بانک مرکزی، مواردی را اجرا کرد که اجرا نشدند و بانک مرکزی این بود که تا پایان خرداد اجرا شود.

شجاعی افزود: افزایش در اتصال خودپردازها به سامانه صیاد برای ثبت، ارزیابی و انتقال چک های صیادی هم بیش از آن چیزی است که قابل پذیرش باشد چون بانک مرکزی زمان ها را در سال گذشته بیان می کند اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد و در پایان سال است. گذشته ۱۰ تا ۱۲ بانک خودپردازهایشان را به سامانه صیاد متصل کرده بودند.

او با بیان اینکه بر اساس آخرین آمار، این رقم به ۱۵ بانک رسیده است و هنوز ۵۰ درصد عقب ماندگی در این موضوع داریم، اضافه کرد: بانک مرکزی وعده داد تا پایان اردیبهشت امسال این اتفاق بیفتد.

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی افزود: نکته بعدی بر اساس گزارش ها، راه اندازی چک موردی برای کسانی که دسته را از رئیس جمهور خارج می کنند و می خواهند از این چک استفاده کنند هنوز اجرا نشده و یا اجرای محدودی توسط یک تا دو بانک داشته باشند و آن هم این باشد. از تکالیف باقی مانده این قانون است.

شجاعی درباره راه‌اندازی چک‌های الکترونیکی هم گفت: در یک مرحله اعتبار چک کاغذی را به سامانه صیاد متصل می‌کنیم تا دیگر کاغذ به تنهایی امکان‌پذیر باشد و در مرحله بعد امکان راه‌اندازی چک الکترونیکی را به وجود بیاوریم. حتی تا این افق که روزی به حذف چک کاغذی می شود اما بر اساس گزارش های ما اصلاً اجرا نشده است.

او افزود: در مورد چک های تضمین شده در سامانه صیاد و ایجاد قابلیت استعلام برای جلوگیری از جعل هم به صورت کامل اجرا نشده و ناقص شده است.

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یکی از کارکردهای چک در جامعه برای تضمین توسط مردم بوده است، گفت: جلسه پارسال در کمیسیون اصل ۹۰ در اوایل مسئولیت آقای صالح آبادی داشتیم و توافقی که امکان استفاده از آن به عنوان وجود دارد. تضمین را بانک مرکزی به وجود بیاورد اما مانع قانونی وجود دارد زیرا در قانون تکلیف شده است که تاریخ چک هم باید در سامانه ثبت شود و بانک مرکزی وجود داشته باشد که امکان قانونی وجود ندارد که ما راه حل قانونی برای آن پیدا کنیم.

شجاعی با اشاره به امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به اطلاعات معسرین و ورشکستگان هم تا کنون محقق نشده است، افزود: در جلسه حدود سه ماه پیش با رئیس بانک مرکزی تعیین شد با هماهنگی بانک مرکزی و قوه قضائیه این اشکال هم برطرف می شود.

او همچنین برای لزوم آموزش و اطلاع رسانی به بانک ها و مردم تاکید و اضافه کرد: با اجرای قانون چک در فرآیند صدور و نقد شدن بررسی تغییرات متعددی به وجود آمده است که باید اطلاع رسانی شود زیرا اگر این آموزش داده شود که مشکلاتی وجود داشته باشد. می آید.

شجاعی با بیان اینکه در این زمینه بانک مرکزی و صدا و سیما عملکرد خوب و برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی دارد، افزود: اما در این زمینه با مشکلاتی وجود دارد که گاهی اوقات حتی خود را مجبور می کنم بانک به خوبی از مفاد این قانون خبر ندارد که به خوبی به آن عمل می کنند.