کاهش ارزش سهام در بازارهای بورس اروپابه گزارش بازار، خصیصه های اصلی بازارهای بورس اروپا امروز جمعه، دهم ژوئن ۲۰۲۲، نتایج خود را با روند نزولی آغاز کردند.

در این راستا، شاخص «یورو استوکس ۶۰۰» با ۰.۸ درصد ریزش در سطح ۴۳۰.۹ واحد قرار گرفت.

شاخص «دکس ۳۰» بورس آلمان با ۰.۷۳ درصد کاهش به ۱۴،۰۹۵ واحد و شاخص «فوتسی ۱۰۰» بورس لندن نیز با افت ۰.۵۵ در سطح ۷۴۳۵ واحد قرار گرفت.

همچنین شاخص «کک-40» بورس فرانسه با افت 0.6 درصد به ۶۳۲۰ واحد و شاخص «ام‌آی‌بی-۳۰» بورس ایتالیا نیز با ۱.۰۴ درصد کاهش به ۲۳،۵۳۰ درصد کاهش یافت.

شاخص «ایبکس ۳۵» اسپانیا نیز با ۰.۸۹ درصد کاهش به ۸۶۳۳ واحد رسید.

هم اکنون نرخ برابری یورو/ دلار در سطح ۱.۰۶۳۰ واحد قرار دارد.