کاهش اخذ پروانه با افزایش عوارض ساختمان| قیمت مسکن از تورم جا مانده استامین زینعلی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: افزایش عوارض ساختمانی بر اساس پیش بینی های انجام شده، استقبال سازنده ها را به گرفتن پروانه کم کرده و این امر بر درآمد شهرداری مناطق تاثیرگذار است.

عضو هیئت مدیره و خزانه دار انجمن انبوه سازان گلستان یکی از عدم امکان توجیه اقتصادی ساخت و ساز عنوان کرد و افزود: در گذشته آورده شده برای اجرای یک پروژه تا زمان آغاز کار تا فروش، رقمی معقول بود، اما در حال حاضر هیچ دلیلی برای مسائل و مشکلات اقتصادی و تورم سودی برای سازنده وجود ندارد. ندارد.

زینعلی ادامه داد: به عنوان مثال، در حال حاضر به محض شروع یک پروژه حدود هزار متری اگر بخواهیم آن را به یک شرایط ایده آل برسانیم، باید حدود 2.5 میلیارد تومان هزینه پروانه نظام، بیمه تامین اجتماعی و فونداسیون و غیره بپردازیم. .

وی اضافه کرد: البته اگر سازنده بخواهد این پول را به دست بیاورد باید حدود دو الی سه سال منتظر بماند تا سرمایه اش را به دست بیاورد و این کار بسیار سختی است.

عضو هیئت مدیره و خزانه دار شرکت انبوه سازان گلستان با اشاره به اینکه ساختمان از تورم جا مانده است، گفت: به طور مثال زمانی که میلگرد شش هزار تومان و بتن ۸۰ هزار تومان بود، آپارتمان را متری ۹ میلیون تومان می فروختیم ولی در حال حاضر بتن ۴۰۰ هزار تومان و میلگرد ۲۰ هزار تومان و آپارتمان را متری ۱۷ میلیون تومان به فروش می رسانیم.

وی افزود: به نظر می رسد که محدوده ساختمان از تورم جا مانده است و تورم جلوتر از قیمت فروش ساختمان حرکت ساخته شده است، یعنی تورم در حالی که چهار برابر است، افزایش قیمت ساختمان دو برابر بیشتر نمی شود.

زینعلی بیان کرد: این امر باعث می شود تا افرادی که در حوزه ساخت و ساز هستند آسیب های زیادی وارد شود.