کارشکنی رقیب عامل کندی طرح ر شلیلیمچه – بصرهبه گزارش بازار، حمید حسینی گفت: رقیب از آنجا که این طرح را تحت الشعاع قرارداده، به دنبال کارشکنی بر سر اجرای این طرح هستند.

وی افزود:عملیاتی شدن این طرح می‌تواند عراق را به سوریه و لبنان متصل کند و زائران و تجار به راحتی در میان دو کشور رفت و آمد داشته باشند.

حسینی گفت: روزانه حدود 7 تا 8 هزار محوله تجاری و از طریق شلمچه عراقی می‌شود که به راحتی می‌توان این محموله‌ها را از طریق خط آهن با ایستگاه‌های بازرسی به بصره منتقل کرد.

وی با بیان اینکه حمل و نقل دومین صنعت مطرح عراق است گفت:عراق مشتاق راه انداری این خط ریلی وانتقال بارهای تجاری از طریق خطوط ریلی است.

حسینی با اشاره به چند نوبت تغییر مجری طرح ریلی شلمچه – بصره گفت اکنون شرکت راه آهن مجری طرح شده است.

وی خاطر نشان کرد: وجود برخی معارض بر سر راه این طرح از جمله مشکلات اجرای این طرح به گونه ای بوده است که دولت عراق بارها خواسته زمین را به معارضین کند که در این زمینه موفق عمل کند.

عضو اتاق بازرگانی ساخت پل متحرک ۷۰۰ متری را از دیگر مشکلات اجرای این طرح عنوان کرد.