کاخ سفید بدنبال فرسایشی کردن مذاکرات برجامی استبه گزارش بازار به نقل از خانه ملت، علیرضای ضمن انتقاد از اجرای سیاست نظر فشار بر روی کشورمان از سوی ایالات متحده، گفت: فضای بین الملل در حال تغییر اساسی است و این موضوعی است که برای آمریکایی ها خوشایند نیست.

نماینده مردم خمین در مجلس اسلامی با اشاره به اینکه تحولات جهانی باعث تضعیف سیاست خارجی ایالات متحده شده است، اظهار کرد: در واقع آمریکایی ها جایگاه خود را حفظ می کنند و این موضوع است که برایشان گران تمام می شود.

وی با بیان اینکه در طی چند وقت گذشته علی تصریح کرد که برای مقابله با ایران، اعمال تحریم های مختلف علیه کشورمان بوده است، ادامه داد: در این زمینه آمریکایی ها با تحت فشار قرار دادن اروپا، فرصت های گفتگوهای مختلف را مشاهده می کنند. برجامی را از بین بردند و زمینه فرسایشی شدن این مهم را رقم زدند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ضمن اشاره به اینکه کاخ سفید در جستجو است با فشار و در روند مذاکرات باعث ایجاد شرایطی می شود، افزود: در واقع آمریکایی ها می توانند بر پابرجا ماندن برخی از تحریم های برجامی، ادامه دهند. زمینه گفتگو در موضوعات دیگر را ایجاد می کنند.

عضو مجمع نمایندگان استان مرکزی در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این میان باید اذعان کرد با توجه به تغییر شرایط و موازنه قدرت در عرصه جهانی، آمریکایی ها راهی جز کوتاه آمدن از اعمال سیاست فشار بر روی ایران را ندارند.