ژانویه عضو ماه جسیکا ترنبول از TFE South Riding


جسیکا ترنبول ، از TFE South Riding ، عضو ماه ژانویه ما است! جسیکا یک مادر مجرد است و در اواخر چهل سالگی مشغول حرفه ای است. او فقط در اواخر سی سالگی تمرینات خود را آغاز کرد و تا اوایل سال 2020 تناسب اندام را در اولویت قرار نداد. او یکی از اعضای مingسس محل TFE South Riding بود ، اما متأسفانه فقط یک یا دو بار در سال اول تمرین کرد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید