چگونه در توری حساب های اجاره ای نیفتیم| سقف گردش مالی خود را بدانیدگروه بازار بانک و بیمه: خیلی ها برای قانون را دور بزنند و در فعالیت های اقتصادی و یا شغلی خود دولت را در پرداخت مالیات همراهی به اشکال مختلف منابع مالی خود در حساب های دیگر می گنجانند تا با توزیع منابع به اسامی مختلف از پرداخت مالیات بگریزند.
اقدام ناشایستی که برخی با اجیر کردن افراد و سوء استفاده از حساب های بانکی آنها در این مسیر به نفع خود گام بر می دارند. درمقابل اما افراد مغفولی هستند که بعضی از سر ناآگاهی و یا شاید تعمدی طعمه سودجویان می شوند. آنها از این بانک مرکزی با استفاده از همه ابزارها برای شناسایی چنین نقشه هایی هستند و با بررسی تراکنش های بانکی آنها، مانع از چنین ترفندهایی می شوند، غافل هستند.

بانک مرکزی بدن تفکیک حساب های تجاری و از طرفی حساب های تجاری است و از طرفی حساب های … که شغل ثابتی را بررسی نمی کند تا از طریق انجام تراکنش های بانکی مشخص شود از طریق بوده و چرا در پرداخت پول بی توجه بوده است. . این اقدام بسیار زیاد است که مهم ترین آن را از فرار مالیاتی، مامانعت از سوء استفاده و در نهایت مبارزه با پولشویی است.

رصد تراکنش های بانکی برای جلوگیری از فراری دادن و استفاده از حساب های اجاره ای
اگر فردی با شغلی که دارد و یا درآمدی دارد که ماهانه کسب می کند می تواند حساب بانکی را به حساب بیاورد از رقم معقول و منطقی باید پاسخگو باشد. طبق گفته‌ها جای بانک مرکزی برخی از افراد کلاً به دیگری حساب می‌کنند که باز می‌کنند ولی تمام ابزارها را در اختیار افراد دیگری که معمولاً شبکه‌های هم فعالیت می‌کنند انتخاب می‌کنند. در این حالت از افتتاح حساب‌های بانکی در واقع سوء استفاده می‌شود.
در حالت دیگر خود فرد تمام عملیات بانکی را خودش انجام می دهد ولی پول های حساب متعلق به خودش نیست و متعلق به یک شبکه خلافکاری است. در اینجا هم شاید بتوان گفت که خود آن فرد در استخدام اجاره دهندگان قرار گرفته است.
همچنین در روش غیرحضوری نیز در فضای مجازی با پیشنهادهای اغواکننده برخی از افراد که کم سواد هستند و مشکلات مالی هم دارند، فریب چنین افرادی می خورندکه آن را باید حساب کند..
در چنین شرایطی بانک مرکزی مرکزی بدنبال تفکیک حساب های تجاری و … است و از طرفی حساب هایی که شغل ثابتی دارد و مشخص نیست که بازبینی و بررسی دقیق قرار می دهد تا از طریق انجام تراکنش های بانکی مشخص شود که از چه طریق بوده است. و چرا در پرداخت مالیات بی توجه بوده است. این اقدام بانک مرکزی بانکی بسیار مهم است که از فرار مالیاتی، استفاده از حساب های اجاره ای و در نهایت مبارزه با پولشویی است.
اقدامی که در شفاف سازی انجام می شود تا نه مشکلی از افراد ناآگاه را در حساب به دیگران تهدید کند و نه اینکه افراد سودجود در پرداخت قانونی مالیات روند روند.

با بانک مرکزی در مسیر شفاف ساز، حساب افراد بدون شغل از طریق تراکنش های بانکی به درستی مشخص می شود که سقف درآمد بازنشستگان طی یکسال ۲ میلیارد تومان، مستمری گیرندگان ۱ میلیارد و افراد دارای شغل ۵۰۰ میلیون تومانی در سال تعیین می شوند. شده است، بنابراین می شود که اگر بیشتر از این ارقام پولی به حساب افراد واریز شود، باید مورد بررسی قرار گیرد

شفاف سازی که به نفع مردم و اقتصاد کشور است
سیاوش غیبی پور، کارشناس امورمالیاتی درباره محاسن اقدام بانک مرکزی در عملیات شفاف سازی بانکی از طریق رصد انجام تراکنش های افراد گفت: بانک مرکزی درمسیر شفاف سازی است چرا که حساب شخصی بدون شغل از طریق تراکنش های بانکی درست است. . به طوری که درآمد بازنشستگان طی یک سال 2 میلیارد تومان، مستمری بگیران 1 میلیارد و افراد دارای شغل 500 میلیون تومانی در سال تعیین می شوند، بنابراین در این فرآیند مشخص می شود که اگر از این ارقام پولی به حساب این افراد واریز شود. باید مشخص شود که این پول از کجا آمده و در صورت انجام محاسبه و … مالیات آن به دولت پرداخت شود.
وی با بیان اینکه رقم دیگری راصد تراکنش های بانکی (باهای غیرمنطقی) است، این است که فرهنگ پرداخت در جامعه نهادینه شود، گفت: به طور مثال اگر کارت بانکی شخصی خود را آگاه کند و یا از روی تعمد به کسی که اجازه دهد. مبلغ تراکنش حسابی که بنام اوست بیشتر از سقف مجاز تعیین شده باشد، با تراکنش های بانکی مشخص می شود که فرارمالیاتی به نفع دیگران انجام می شود. به عنوان مثال برخی از مدیران عامل شرکت ها یا صاحبان کارمندان برای رد گم کردن، حسابهایی را بنام منشی یا چند کارمند شرکت باز می کنند تا پول را در بین حساب ها توزیع کنند و از این طریق به خود برسند، اما اکنون دیگر کسی جرات نمی کند. کند حساب خود را اجاره دهد چرا که تراکنش های بانکی مشخص می کند که سوء استفاده انجام می شود و بانک مرکزی برای چنین مواردی مجرمانه ای جرایم تراکنش های بانکی صاحب حساب راصد می کند.

باید فکری به حال ارزی شدن در بازار باشد زیرا فردی که می خواهد پولی را به حساب او واریز کند، این امکان وجود دارد که بگوید به جای واریز آن مبلغ ریالی، آرزو را به او بدهد تا در حساب وی نکند. بنابراین برای جمع‌آوری فعالیت‌های ارزی حاشیه بازار نیز باید انجام شود تا منابع ارزی جایگزین منابع ریالی برای فرار از حساب بدهی شود.

فراریان مالیاتی در تور بانک مرکزی
این کارشناس امور مالیاتی در ادامه افزود: چنین می شود پس از اقتصای اقدامی نگریسته می شود دید که حقوق و درآمد جامعه کارگری، کارمندی، سایر مشاغل، صنوف و … مشخص می شود که ماهانه چه درآمدی دارند. در این میان اما یک استثنا وجود دارد که اگر شغلی فرد از طریق تراکنش های بانکی مشخص می شود که درآمد آن چقدر است.
به‌طور مثال اگر درآمدهای سرشار و نجومی داشته باشید، بی‌تردید این درآمد از طریق اقتصاد زیر زمینی انجام می‌شود در این صورت در حساب‌های مالیاتی قرار می‌گیرد که این اقدام خود مانع از فرار مالیاتی خواهد شد.
غیبی پور اضافه کرد: حسابهایی که وجود دارند که قرض الحسنه هستند که این موضوع باید در مورد شفاف سازی قرار گیرند، که پولهایی به حساب فرد واریز می شود که چرا آنها صاحب آن پول نیستند و این موضوع برای آنها حساب چالش ایجاد خواهد شد. بعلاوه براین باید فکر کند نیز به حال حساب ارزی در بازار باشد زیرا فردی که می خواهد پولی به او واریز شود این امکان وجود دارد که بگوید به جای واریز آن ریالی، آرزو می کنم به او بدهی تا در حساب وی ننشیند.
بنابراین برای جمع‌آوری فعالیت‌های ارزی حاشیه بازار نیز انجام می‌شود که گفته می‌شود باید تا منابع ارزی جایگزین منابع ریالی برای فرار از مالیات شود. البته این موضوع نیازمند هماهنگی این دستگاه است تا در روشن شدن ظاهر شود.

اگر با نگاه علمی به فرار مالیاتی کشور نگریسته مشخص شود که میزان تولید ناخالص داخلی کشور در طول سال به نسبت وصول مالیات چقدر است. در این میزان تصور می شود که رقم ناخاص داخلی که رقم آن به نسبت دریافت مالیات بسیار بالاست، بنابراین چنین موضوعی بیانگر فرارمالی در نتیجه و انجام فعالیت های اقتصادی زیرزمینی در کشور است.

میزان درآمدهای مالیاتی به نسبت میزان تولید ناخالص داخلی بسیار کم است
وی درباره میزان فرارمالیاتی در کشور گفت: اگر با نگاه علمی به این نگریسته شود مشخص می شود که میزان تولید ناخالص داخلی کشور در طول سال به نسبت وصول مالیات چقدر است. در این صورت تصور می شود که رقم ناخاص داخلی که رقم آن به نسبت دریافت مالیات بسیار بالاست، بنابراین چنین موضوعی بیانگر فرارمالی بر میزان و انجام فعالیت های اقتصاد زیرزمینی در کشور است. از طرفی وصول مالیات در کشور به نسبت منطقه درقبال میزان تولید ناخاص داخلی بسیار کم یعنی بین 40 تا 50 درصد بوده است که مشخص می کند مالیات مالیاتی در کشور بالاست.
این کارشناس امور مالیاتی در مورد اینکه آیا این احتمال وجود دارد که می‌زند و بندهایی از سوی ماموران مالیاتی با صاحبان عوامل ایجاد تا رقم رقمی از میزان مالیات واقعی درج نمی‌شود، گفت: به این اتفاق می‌افتد چرا که نظارت دستگاه‌های کنترلی در این زمینه قوی است. است. اما به نظر می رسد برای جلوگیری از هر گونه مفسده احتمالی ارتباطات چهره به چهره (ماموران مالیاتی با صاحب شغل) صورت نگیرد. این موضوع با هوشمندسازی کامل وصول نیاز به مالیات از طریق برداشت از سامانه های رایانه ای و بانک های قوی است تا مشکلی در این مسیر خطر وجود نداشته باشد.
بر اساس این گزارش، افراد فاقد شغل هستند که تراکنش حساب‌های آنها از سقف تعیین‌شده است و می‌شود..طبق گفته مدیران بانک مرکزی، برای اجرای قوانین بالادستی ماده ۶۷ و ماده ۱۴ مبارزه با پول‌شویی چشم مکلف به پایش مستمر و خطرپذیری ریسکی در سطوح قانونی با سطح فعالیت‌ها، بر این اساس اطلاعات برای مبارزه با پول‌شویی شفافیت و ارائه خدمات به مشتریان ارائه می‌شود. و مناسب با نیاز و اطلاعات اقتصادی پایش می‌شوند.
مزایای چنین اقدامی علاوه بر مبارزه با پولشویی و ممانعت از سوء استفاده از حساب های اجاره ای شفافیت امور با رصد تراکنش های بانکی است که این تأثیرگذاری بر جلوگیری از فرار مالیاتی است.