چک صیادی مراجعات به قوه قضاییه را داد| تاثیر مثبت قانون جدید بر مراودات تجاریبه گزارش بازار به نقل از ایبنا، بهروزبی نجم آبادی، نماینده جغتای، جوین و سبزوار و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس شورای اسلامی در مورد شهروندان چک جدید صیادی گفت: قانون جدید چک این اطمینان خاطر را به مردم می دهد که می دهد. برای وصول پول خود با مشکلی روبرو نخواهند شد. هرکسی که بابت انجام کار اقتصادی درصدد از چک کردن است، باید آن را ثبت کند و مطمئناً به خوبی می‌داند که در صورت عدم پرداخت، سایر حساب‌های او تحت‌الشعاع قرار می‌گیرند و در صورت لزوم حتی مسدود هم خواهند شد.

وی در ادامه اضافه کرد: موارد اشاره به نکات مثبت چک صیادی به حساب می‌آید که در سطح جامعه نسبت به فعالیت اقتصادی از این طریق مطمئن را زیاد می‌کند. در رابطه با بررسی کشور سوء استفاده‌هایی که اتفاق افتاده و حتی بنیان خانواده‌ها را به نابودی کشاند. قانون جدید از چنین اتفاقاتی جلوگیری می کند. هر اندازه قوانینی وجود داشته باشد که این اطمینان را کامل کند و آن را تحکیم کند و برای فرار از افراد قانونی در این حوزه به وجود آورد، بسیار مفید خواهد بود.

نماینده مردم جغتای، جوین و سبزوار در این رابطه یادآور شد: نمونه‌هایی می‌بینند که شخص به آن می‌پردازد، ولی حساب دیگر او کار می‌کند و صادر می‌کند از یک دیگر حساب برگشت می‌خورد و هیچ اتفاقی هم نمی‌افتد. شخص شخص با کد و شناسه ملی در برابر چک صادره مسئول می شود. بنابراین رویه چک صیادی کاملا درست و حساب شده است.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات را در این رابطه تاکید کرد: علاوه بر این برمسئله فوق، کار قضائیه هم بسیار راحت تر خواهد شد زیرا مراجعات کمتر می شوند. عموم مردم هم می توانند، نسبت به بررسی های تایید شده اطمینان بیشتری داشته باشند و این امر بر مراودات تجاری هم تاثیر خواهد داشت.

محبی نجم آبادی در ادامه افزود: با تمام اینها باید در نظر داشت که تصمیم فوق دارای مزیت و نواقصی است. اینکه گفته می شود از چک صیادی فعالان اقتصادی کاهش پیدا کرده تا حدودی درست است زیرا حامل می نویسد و با امضای آن بخشی از مشکلات خود را با یک چک می کند، ولی باید در نظر داشت که همین ویژگی زمینه را دارد. ایجاد مشکلات فراوانی بود. البته طراحان چک صیادی باید منعطف باشند و انتقادات مردم را در جهت رفع نواقص مورد توجه قرار دهند.