چرا پرسپولیسی‌ها تمدید نمی‌کنند؟به گزارش وب خبری تهران نیوز، یحیی گل محمدی در داخل مصاحبه‌ای کدام ممکن است چند مورد آخر روز گذشته داشت کلید مهمی‌را با اشاره به گیمرها پرسپولیس برملا کرد کدام ممکن است نماد می‌داد چرا قرار است به آنها بروند حاضر به تمدید قرارداد به نظر نمی رسد که باشند.

احتمالاً یحیی تعمداً یکسری امتیازات پولی را عنوان کرد به همان اندازه به گوش مسئولان تجهیزات گلف پرسپولیس برسد. او می رود همراه خود سالها تخصص ظاهر شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش سودمند می‌دان کدام هرکدام چه به نوک فصل در دسترس شویم، {کار} تمدید قرارداد بازیکنانی کدام ممکن است قراردادشان تمام شده طاقت فرسا‌تر می‌شود. دلیل این است علت ایجاد در داخل مصاحبه شخصی اظهار داشت اکثر گیمرها پرسپولیس تنها واقعی ۵۰ شانس دریافتی داشته‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما {در این} زمینه به همین دلیل کل شما تجهیزات گلف‌ها عقب‌تریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ته جدول هستیم.

البته است بازیکنانی کدام ممکن است قراردادشان تمام می‌شود به همان اندازه بابت امسال تسویه نکنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشی به همین دلیل پول نقد فصل بعد را هم نگیرند، تمدید نمی‌کنند. حتی مطمئناً یکی گیمرها پرسپولیس هم برای از سرگیری پاپیش نگذاشته کدام ممکن است ماجرا برمی‌گردد به یکسان دریافتی‌های زیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کدام ممکن است تنها واقعی ۶ هفته به همین دلیل لیگ باقی مانده با این وجود دریافتی پرسپولیسی‌ها ۵۰ شانس است. طبعا امثال پهلوان، ترابی، سرلک را انتخاب کنید و انتخاب کنید… می‌خواهند پایداری کنند به همان اندازه دریافتی‌هایشان نخست برود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه {شرایط} تجهیزات گلف را هم در طولانی مدت فصل تجزیه و تحلیل کنند.

در زمان مداخله اگر توصیه شده خوبی رسید کدام ممکن است خب قراردادشان تمام می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌الگو با این وجود در هر مورد دیگر کمتر از می‌توانند در داخل {شرایط} بهتری برای مذاکره به تجهیزات گلف بروند. یحیی در حقیقت همراه خود حرفی کدام ممکن است با اشاره به دریافتی پرسپولیسی‌ها زد، کلید تمدید {نکردن} بعضی به همین دلیل قرار است به آنها بروند را لو داد.

انتهای پیام/