چرا شیوه های حمایت از شرکت دانش بنیان بیفایده است؟به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، رئیس کمیسیون انجمن‌های دانش‌بنیان با اشاره به امکانات و منابع به سمت شرکت‌های دانش‌بنیان به مناسبت نامگذاری امسال گفت: به اعتقاد من در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان به اندازه کافی حمایت وجود دارد. به دلیل اجرای قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان از ده سال پیش، در مجموع زیست بوم خوبی برای این شرکت ایجاد شده است. امروز حدود ۶ هزار و ۷۰۰ شرکت دانش بنیان فعال داریم. شرکت‌هایی که بزرگ‌تر هستند و کارنامه‌های درخشانی دارند و در خود می‌دانند برخی از آن‌ها می‌توانند مشکلات سلامت کشور را حل کنند و همینطور در حوزه‌ای از کارنامه‌های موفقی که به جا بگذارند. همین امروز دیگر مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان با این جنس حمایت‌ها حل نخواهد شد.

افشین کلاهی با بیان اینکه برای رشد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان باید در سه حوزه تخصصی قرار گیرد افزود: اولین حوزه بهبود فضای کسب و کار است. شرکت‌های دانش‌بنیان در زیست بوم مناسب خود بالغ می‌شوند، اما وقتی می‌خواهند وارد فضای کسب‌وکار کشور شوند، با تمام مشکلاتی که می‌توانند کسب‌وکارهای دیگر را تجربه کنند، می‌شوند.

او ادامه داد: به عنوان مثال امسال به بانک‌ها دستور داده شده است که میزان منابع خود را به شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص دهندگان اختصاص دهند. اما اگر رویه‌ها وآیین نامه‌های موجود اصلاح نمی‌شوند این شرکت‌ها اصلاً نمی‌توانند این وام‌ها و دریافت‌کنندگان را دریافت کنند. به این دلیل که بانک‌ها و ثیقه‌های ملکی و دارایی‌های ملموس را می‌پذیرند در حالی که بیشتر سرمایه‌گذاری‌های این شرکت‌های ایده و فناوری آن‌هاست که سرمایه نامشهود می‌شود. بنابراین خیلی از حمایت‌هایی که برای این شرکت‌ها در نظر گرفته شده با رویه‌های فعلی برای آنها امکان استفاده وجود ندارد و می‌توانند آنها را جذب کنند.

کلاهی چالش دوم شرکت‌های دانش‌بنیان را «بازار غیررقابتی» عنوان کرد و گفت: هم بازاری و هم بازار داخلی از چالش‌های اصلی شرکت‌های دانش‌بنیان است. بازار داخلی بازارهای بسیار غیررقابتی است و با حضور شرکت‌های خیلی وابسته و خصوصی در آن بخش خصوصی واقعی و به طور خاص شرکت‌های دانش‌بنیان به بازارها دسترسی ندارند.

به گفته او عدم امکان وجود ارتباطات بین‌المللی سومین چالش شرکت‌های دانش‌بنیان است. کلاهی در اینباره بیان کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان نیاز به تبادل فناوری و دانش مدیریتی با سایر شرکت‌های دنیا دارند. آن‌ها می‌توانند به شرکت‌های دیگر دسترسی داشته باشند و مشارکت داشته باشند و سرمایه داشته باشند. باید به بازارهای هدف خود دسترسی داشته باشید و در زنجیره‌های ارزش بین‌المللی قرار بگیرید. اما در فضای فعلی و تحت تأثیر تحریم‌ها چنین امکانی وجود ندارد.

او به نقش اتاق ایران در توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرده و اضافه می‌کند: یکی از مواردی که می‌تواند به کمک شرکت‌های دانش‌بنیان‌های آمده باشد و این سه چالش را تبدیل به سرمایه‌گذاری صنایع و شرکت‌های بزرگ در شرکت‌های دانش‌بنیان و ارتباط گرفتن با آن شرکت‌ها برای استفاده از ایده‌ها و شرکت‌ها کند. فناوری آن‌هاست. این یک رابطه دو سر برد است. چرا که در دنیا جستجوی نوآوری در صنایع مطرح است و مدل‌های کسب‌وکار در بسیاری از صنایع در حال تغییر است و ما نباید از این تغییرات جا بمانیم. اتاق ایران در بهینه سازی صنایع بزرگ و شرکت های دانش بنیان می توانند نقش بسیار فعالی داشته باشند.