چرا بانک ها رقیب بازار سرمایه هستند؟ | افزایش نرخ سود بانکی مانع ورود نقدینگی به بورسبازار گروه بورس: با افزایش تورم در ایران و جهان، نرخ سود بین بانکی در روند افزایشی قرار گرفته است که از نگاه خیلی از مسائل اقتصادی این مسئله به این دلیل است که می توان به فریز نقدینگی های موجود در بازار کمک کرد گامی در کنترل تورم است، اما در عین حال. ارزش بازار سرمایه و سایر اقتصادها معتقدند که نرخ سود بین بانکی باعث افزایش انتقال نقدینگی از بورس و دامن زدن به پایین شاخص می شود و حجم ارزش پول در خرداد 1401 همزمان با رشد تورم و نرخ سود بانکی تا حدودی است. این موضوع را تایید می کند.
«علی‌اکبر نیکواقبال» عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره تأثیر نظام بانکی در بورس و اجرای انتخابات بانکداری اسلامی در کشور رای ارزیابی قرار داده است.

این اقتصاددان با اشاره به بانک‌داری اسلامی از ابتدای سال 63 به بانک‌ها صادر می‌شود که اگر نزدیک به 38 سال از تصویب می‌گذرد، اما هنوز عدم اجرای آن را نمی‌توان گفت: سیاست‌گذاران و دست‌اندرکاران اقتصادی مانند وزارت اقتصاد و روسیه بانک مرکزی در سال. های گذشته به حل معمای نظام بانکداری اسلامی در ایران کمک کنند در گذشته جمعی از مردم و چشمان ذیصلاح موظف، یک قانون اساسی از بانکداری اسلامی را تشکیل دادند که تا بر اساس آن جامعه، حذف شود و این طرح تنظیم شود و به بانک ها برسد اما با وجودی که سالها از آن زمان گذشته است اما همیشه ربا به تصویب رسیده است. عنوان یک اصل بدیهی در ساختار بانکی در کشور مشاهده می‌شود.

ثبات اقتصادی و ثبات پولی با هم پیوندی نا گستنی دارند و تغییر در شرایط تولید و حاشیه سود شرکت ها هم می تواند تاثیرات زیادی بر بازارهای مالی از جمله بورس داشته باشد، به همین دلیل نمی توان وضعیت نظام پولی در کشور را نادیده گرفت. و انتظار داشت که بازار سرمایه ای در زمینه تامین مالی شرکت های تولیدی داشته باشد

نیکواقبال با بیان اینکه نرخ رشد بهره در ایران متفاوت از تورم و بازدهی برخی از بازارهای مالی است، افزود: در ابتدا قرار بود که نرخ بهره یا سود بانکی از سرمایه گذاران به علی الحساب در نظر گرفته شود. و سپس نرخ سود برای سرمایه گذاران مشخص می شود اما محاسبات و الزامات مانع از آن می شود تا میزان نرخ بهره بانکی بدون ربا در سررسیدهای مختلف از قبل قابل محاسبه باشد.

او با تأکید بر اعتبارات پرداختی بانک ها با ارزیابی ها و سررسیدهای مختلف و حساب های سود آنها از قبل و اعطای وام بانکی غیر قابل وصول به دلیل فقدان ضمانت است، تصریح کرد: از طرف دیگر ما دارای سود بسیار زیاد بانک ها برای اعطای برخی هستند. از تسهیلات بودیم که ارائه دهندگان به خاطر استیصال، درمان و جلوگیری از ورشکستگی مجبور به پذیرش آن بوده اند.. این در حالی است که اصلی ترین عامل تولیدی است که حتی از سرمایه، فناوری، نیروی کار و منابع طبیعی هم مهم است. در واقع ثبات اقتصادی و ثبات پولی با هم پیوندی ناگستنی دارند و تغییر در شرایط تولید و حاشیه شرکت ها هم می تواند تاثیرات زیادی برای بازارهای مالی از جمله بورس داشته باشد، به همین دلیل نمی توان وضعیت نظام پولی را در کشور را نادیده کرد. گرفت و انتظار داشت که بازار سرمایه سرمایه گذاری در تامین مالی شرکت های تولیدی داشته باشد.

این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه بانک ها چه دولتی و چه نیمه خصوصی یا کاملاً خصوصی کم و بیش در حال رباخواری هستند. بانک مرکزی هم همیشه که در حال حاضر چاپ پول و افزایش نقدینگی و ایجاد تورم بوده است که کلاً سهم بزرگی در ایجاد رانت چه به صورت افزایش درآمد ثروتمندان و چه به صورت فقیرتر شدن ثروتمندان و چه به صورت فقیرتر شدن پول و افزایش نقدینگی و ایجاد تورم است. جا به محل پول فقرا به ثروتمندان است. این پول و ثروت متعلق به بیت المال است و با اصول اسلامی و ربا به هیچ وجه سازگاری ندارد. بنابراین تداوم سیاست های گذشته بانک مرکزی در ایران، عواقب و نتایج را به همراه می آورد که در چند دهه گذشته همراه است یعنی گرانی، تورم، کاهش ارزش پول ملی، کاهش رشد اقتصادی و بیکاری و ثروتمندی از مردم ایران..

انتظار وجود دارد که سیستم مدیریت اداری کشور از آشفتگی اقتصادی بکاهد، زیرا زمام امور از دست متولیان خارج است که بسیار نگران کننده است. مهم ترین اصل برای موفقیت در این امر وجود مدیران شایسته، ذیصلاح، و کار بلد است تا از این طریق 30 درصد دهی بازار را افزایش دهد و به کمتر از 30 درصد برسد.

نیکواقبال با بیان اینکه نرخ یا قیمت بازار تنها عامل تولید کننده و مصرف کننده در بازار است، گفت: این علامت به تامین کنندگان می گوید که به سمت سود بیشتر بروید، باز هم بیشتر تولید کنید و مصرف کننده هم بیشتر باشد. صرفه جوئی و اینجاست که ما بتوانیم عملکرد اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت را انجام دهیم به عنوان هیچ با «حلوا حلوا گفتن» دهن شیرین نمی‌شود. اگر گفتار کافی بود که تا به حال باید تمام مشکلات کشور ما حل می‌شد. مطمئناً این فرصت ها و روش های مناسب و عملکرد گرا را برای عملیاتی کردن شعارها از دست داده ایم.

این استاد اقتصاد با اشاره به این که بانکداری ما فاصله نجومی با بانکداری خوب و اسلامی پیدا کرده است بیان می کند: شما می توانید نماد بانک درست، اصولی و اسلامی را در سوئد و منتخبی از کشور پیدا کنید. فاجعه آمیزتر که بانکداری در کشور ما با آرمانهای بانکداری اسلامی، تفاوت های فاحش دارد. به همین دلیل این انتظار وجود دارد که سیستم اداری مدیریتی کشور در بالاترین سطح این موضوع را به طور جدی در دست گرفتن و به سرمنزل مقصود برسانند تا از آشفتگی اقتصادی اندکی کاسته شود، زیرا این امور از دست متولیان خارج می شود که بسیار نگران کننده است. است. مهمترین اصل برای موفقیت در این امر وجود مدیران شایسته، ذیصلاح و بلد است تا از این طریق ۳۰ سرمایه دهی بازار افزایش یابد و حداقل به درصد برسد.