چرایی فراز و فرود بازار سرمایه از ۹۹ تا امروزبه گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال که دلیل افت و خیزهای معاملات بورس طی دو سال گذشته چیست: مجموعه‌ای از عواملی که وجود دارند که به ریزش می‌رسند. بیسابقه شاخص بورس در دولت قبل شد. به عبارتی می‌توان اعلام کرد که تأثیرگذار بر ذینفعان و بازیگران باعث ایجاد چنین روندی در بازار می‌شود.

عضو شورای عالی بورس معتقد است که اگر چنین روندی ایجاد شود، صرفاً ناشی از رفتار هیجانی سهامداران قلمداد است، جمع‌آوری دقیق و منصفانه‌ای حاصل نمی‌شود و نمی‌توان مسیر برون رفت از این شرایط را به درستی پیدا کرد.

وی با تاکید بر اینکه یک شرایط فوق العاده حاضر در بازار و هجوم همه قشرهای مردم برای سرمایه گذاری در بورس ایجاد می شود، افزود: در آن زمان سیاست ها می توانند رفتار منطقی تر خود را نشان دهند و در آن مقطعی که بازار را به کار ببرند. رشد بود یک سرمایه‌گذاری در بازار، عطش ایجاد شده است.

سلاح ورزی بررسیان کرد: همچنین سیاست‌های دولت، نهاد ناظر بر بازار، اظهارنظرهای مجلس و برخی دیگر از نهادهای حاکمیت در ایجاد ریزشی تأثیرگذار بودند.

عملیات سازمان بورس در دوران مدیریت جدید
وی در عملکرد سازمان بورس در دوران مدیریت جدید و همچنین برنامه‌های اجرایی از سوی مسئولان حاضر در سازمان برای ایجاد ثبات در ادامه بازار اشاره کرد و در مجموع سازمان برنامه‌های اجرایی را در کاهش نوسانات ایجاد شده در بازار در دستور کار قرار داد. کار قرار داد که اکنون شاهد نتایج و اثرات آن در بازار هستیم.

سلاح‌های ورزی به طور کامل انجام می‌شوند در چند وقت یک‌بار توسط سازمان‌های بورس تاکید کرد و گفت: افزایش دامنه نوسان، نظارت بر نهادهای مالی، شامل کاهش مقررات و پاره‌گیری و صدور مجوزها از جمله مسائلی است که آن را در دوره‌ای انجام می‌دهند. اداره جدید سازمان بورس به بهبود وضعیت بازار سرمایه کمک کرد.

عضو شورای عالی بورس اظهار داشت: اکنون سازمان بورس در حال انجام برنامه‌های خود مانند افزایش دامنه نوسان است و به نظر می‌رسد به وعده‌های داده شده به خوبی پایبند هستند.

سلاح‌ورزی در این زمینه که آیا با توجه به تصمیم‌گیری در تغییر فصلی دامنه نوسان، احتمال تغییر آن برای فصل تابستان وجود یا خیر، می‌گوید: اساساً مسئله مربوط به دامنه نوسان از اختیارات هیئت مدیره سازمان بورس است، از گذشته هم هست. معمولی نبوده که شورای عالی موضوع بورسی را در خصوص دانش یا توسعه چنین دامنه نوسان داشته باشد.

وی اظهار داشت: به نظر می رسد اظهارنظر در مورد چنین مسئله ای وجود دارد که در مصادیق مربوط به بازار باشد که به هیچ عنوان نباید چنین اتفاقی از سوی دیگران باشد.

اسلحه ورزی پیشنهادان کرد: پیش از این صحبت‌ها در این خصوص با حضور رئیس سازمان بورس مطرح شد و در این جلسه بارها اعلام شد، کاهش یا حذف دامنه نوسان یکی از برنامه‌های سازمان بورس در زمینه بهبود وضعیت بازار و کاهش نوسانات ایجاد شده در بهبود وضعیت بازار است. است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: با توجه به اعلام این صحبت‌هایی، اکنون سازمان بورس در حال انجام برنامه‌های است و به می‌رسد که به خوبی به وعده‌های داده شده پایبند می‌آیند.