چراغ افزایش نرخ سود در برخی بانک ها خاموش + نرخ جدیدگزارش کردن شبکه خبری تهران نیوزدر حالی که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده های بانکی باید 18 درصد باشد، اخیرا برخی بانک ها از جمله تعدادی از بانک های دولتی این نرخ را افزایش داده و 20 درصد سود به سپرده های بانکی پرداخت کرده اند.

اخیرا برخی از بانک های دولتی و خصوصی در واکنش به افتتاح سپرده های جدید یا تمدید سپرده های قدیمی توسط مشتریان، از افزایش نرخ سود سپرده ها خبر داده اند.

بانک ها به مشتریان خود اعلام کرده اند که نرخ سود سپرده به طور موقت به 20 درصد افزایش یافته است. شعب یکی از بانک های دولتی در پاسخ به مشتریان مبنی بر اینکه آیا برای مبلغی از سپرده ها نرخ پرداخت می شود یا خیر، می گوید: خیر، به تمامی مبالغ سپرده گذاری شده سود ۲۰ درصد تعلق می گیرد.

در شعب برخی دیگر از بانک ها وضعیت فرق می کند، یکی از بانک ها به مشتریان می گوید سودی که برای سپرده های بالای 100 میلیون تومان پرداخت می شود 20 درصد و زیر 100 میلیون همان 18 درصد قبلی است!

مدیر شعبه درباره چه زمانی نرخ سود به 20 درصد افزایش یافت؟ می گوید: ما در مقاطعی 20 درصد سپرده داشتیم. بستگی به تصمیم بانک دارد اما در گذشته سپرده های جدید با نرخ 20 درصد افتتاح می شد.

این در حالی است که طبق مصوبات جلسه 1297 شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت ما بین 10 تا 18 درصد تعیین شده و بانک مرکزی بارها از بانک ها درخواست کرده است. در قالب بخشنامه های جداگانه که نرخ های سود مصوب با آن موافقت می کند

منبع: آموزش

انتهای پیام/