پیش به سوی کار و رفاه این بار با «صولت مرتضوی»| گزینه نهایی رئیسی رای می آورد؟بازار گروه ایران: از همه نامهایی که در فرصتی اسشان برای وزارتخانه های میانی، کارامی و رفاه اجتماعی مطرح می شود، سید ابراهیم رئیسی آن را با «صولت» نهاد ریاست جمهوری، خانه عریض و طویل را هر چقدر به خود نزدیک تر کرده بود. اجرای ایده هایش در حوزه کار و رفاه، معاونت اش بسپارد.

صولت مرتضوی با وجود سوابق متعددی که در بخشهای مختلف اجتماعی و سیاسی وجود دارد، و با وجود اختیار داشتن مدیریت نهاد ریاست جمهوری، اما کارنامه و اثبات قابل دفاع برای وزارت، کار و امنیت اجتماعی وجود ندارد. هر چند بال وجود همه این موضوعات، به نظر می رسد برای کسب رای اعتماد کار بسیار سختی در پیش خواهد داشت.

مرتضوی از قبل از ریاست جمهوری همیشه از افراد نزدیک به ابراهیم رئیسی بوده است. از مدیر مسئولی روزنامه حمایت قوه قضائیه، و تا حضورش در ستاد انتخابات ریاست جمهوری و نهایتا ریاست جمهوری برای ریاست جمهوری و معاونت اجرایی رئیس جمهور، همه و همه از او گزینه ای معتمد برای رئیس دولت ساخته شده است.

اکنون در فرصتی کوتاه و در گذر از یک سال دولت، رئیسی بی آن که به انتخاب متخصص وزیر کار توجه داشته باشد، در جستجو برای معرفی گزینه ای معتمد و رای آور، به صولت گرایش پیدا می کند. هر چند همگان و از جمله نمایندگان مجلس در انتظار هستند تا ببینند در دفاع از چنین گزینه ای برای چنین وزارتخانه ای از کدام تخصص و کدام گرایش سخن خواهند گفت. در یک سال گذشته از عمر دولت، این وزارتخانه چه نقش مهمی در ایجاد شغل میلیونی دارد؟ این سوالی است که در مورد نهضت ملی مسکن و شعار ساخت یک میلیون واحد مسکونی در هر سال، در مورد وزارت راه و شهرسازی و مخصوصا رستم قاسمی وزیر، پرسیده می شود و چه بسا شرایط در آن وزارتخانه پیچیده تر از وزارت کار باشد.

روزنامه اصلاح طلب شرق در معرفی صولت مرتضوی به عنوان گزینه وزارت کار، با بیانی خاص، همگرایی و نزدیکی مرتضوی با ابراهیم رئیسی و همچنین برآورده نشدن انتظارات نمایندگان به حوزه این روزنامه، به این موضوع پرداخته می شود: «با شروع فعالیت های انتخاباتی ابراهیم. رئیسی، مرتضوی ریاست ستادهای استانی سید ابراهیم رئیسی را سرپرست‌دار شد و تا آبان ۱۳۹۸ مسئول سازمان موقوفات آستان قدس رضوی بود. در نهایت هم با رسیدن رئیسی به ریاست جمهوری، مرتضوی به عنوان معاون اجرایی او منصوب شد».

این روزنامه همچنین تلنگری هم می زند به این که سمت معاونت رئیس جمهوری، بعد از چهار سال از حذف شدنش، برای خاطر صولت مرتضوی در دولت، تدارک دیده شد. شرق نوشته است: این سمت (معاونت اجرایی رئیس جمهوری) در سال ۱۳۹۶ حذف شده است. اما اکنون او علاوه بر مدتی ماندن در این سمت، از سوی رئیسی به عنوان وزیر پیشنهادی کار به مجلس معرفی شده است.» و نهایتاً شرق است: در حالی‌که نمایندگان انتظار رئیسی از بین افراد و باتجربه‌های وزارت کار و کسانی هستند که در این حوزه تجربه و اندوخته‌ای دارند، کسانی را به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی می‌کنند. اما او داد صولت مرتضوی را برای این وزارتخانه مهم پیشنهاد می دهد. نکته در خور توجه هم این است که هیچ اندوخته و تجربه‌ای در این حوزه وجود ندارد و معلوم نیست موافقان آن در جلسه رای اعتماد قرار می‌گیرد از چه تخصص و دانش و کارآمدی مرتضوی در حیطه وزارت کار، کار و رفاه اجتماعی دفاع کند!»

گزینه اصالتا چهار محال و بختیاری وزارت، کار و رفاه اجتماعی، در سال ۱۳۷۶ و همزمان با استارت دولت اصلاح طلب خاتمی که به سرپرستی بیرجند رسید و از آن پس به عنوان چهره ایگرا، فرصتی برای موفقیت برای آزمودن رده های مدیریتی را داشت. در دولت و قوه قضائیه پیدا شد، تا این که در سال ۱۳۸۸، در دولت احمدی نژاد به عنوان رئیس ستاد انتخابات کشور برگزیده شد.

با پایان عمر دولت احمدی نژاد او از شورای شهر مشهد، شهردار این کلانشهر شد؛ هر چند مدرک تحصیلی او، با لیسانس الهیات، امضای حکم او را با خطر کرد.

این بارها امیدوارند که این بارها به گزینه های متعددی برسند، از نظر انتخاب مرتضوی در دولت و دامنه ارتباط با وزرای دیگر، حتی بدون توجه به سوابق تحصیلی و حتی خبرهای منتشر شده درباره مدیریتش در شهرداری، به گزینه اش رای اعتماد بدهند و این موضوع بسیار زیاد باشد. عجیب نمی شد

در آن زمان امیری رئیس دولت، در خارج از تدارک شرایط برای شهردار شدن مرتضوی گفته بود: «وزارت کشور به دنبال این است که برای افرادی که مدرک تحصیلی مرتبط با آئین نامه دارند، اما تجربه کار و امور مرتبط با شهرداری را دارند، چاره های بیندیشد و راه‌حل‌هایی با استفاده از امکانات و قانون آئین‌نامه انتخاب شهرداران می‌توانند پیدا شوند تا بتوانیم از وجود این افراد استفاده کنیم. این موضوع نیاز به بحث های کارشناسی دقیق دارد و انشاءالله تا چند روز آینده این کار انجام می شود.»

و نهایتا اینگونه شد که صولت مرتضوی به شهرداری انتخاب شد. اما بعد از مدتی، اعلام شد که وی به انفصال از خدمت محکوم شده است و بر این اساس از شهرداری گذاشته شده است. این موضوع هیچگاه به طور جدی خبرساز نشد.

اکنون این بار نیز به واسطه ارتباط نزدیکش به رئیس دولت به وزارتخانه ای عریان و طویل و اجتماعی- اقتصادی می رود تا احتمالاً از سایر گزینه ها، همگرا با رئیسی و در مسیر ایده های اجتماعی- اقتصادی آن حرکت کند.

صولت مرتضوی نامش از میان گزینه های متعددی مانند مهرداد بپاش و سعید محمد، برای وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برگزیده شد و رئیسی این بار امیدوار است که این بار امیدوار است که این بارها از جمله نفوذ مرتضوی در دولت و دامنه ارتباط با وزرای دیگر هستند. حتی بدون توجه به سوابق تحصیلی و حتی خبرهای منتشر شده درباره مدیریتش در شهرداری، به گزینه اش رای اعتماد بدهند و این موضوع عجیب نیست.

او که شروع فعالیتهای انتخاباتی ابراهیم رئیسی، مرتضوی ریاست ستادهای استانی سید ابراهیم رئیسی را مدیریت کرد و تا آبان ۱۳۹۸ مسئول سازمان موقوفات آئین قدس رضوی بود، با همه شرایطی که وجود دارد، کار بسیار سختی برای کسب اعتماد از مجلس انقلابی در پیش ندارد. . در همین رابطه، خدا بخشی، نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سید صولت مرتضوی اصالتاً روستا زاده بوده است و با اقشار مستضعف جامعه همزاد پنداری دارد، اظهار داشت: وزیر پیشنهادی همکاری، کار و تجربه اجتماعی اجتماعی دارد. به تصمیم‌گری معقول، منطقی و نتیجه بر واقعیت در راس مجموعه ای متشکل از چند وزارت خانه تجمیع شده است که کمک زیادی خواهد کرد.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس را اضافه کرد: به صورت کلی فضای مجلس برای وی مثبت بوده و نمایندگانی از رئیس جمهور آقای مرتضوی را برای این وزارتخانه حساس انتخاب کرده اند، خرسند هستند اما از جهت اینکه وی یکی از اعضای اصلی و پزشک است. کابینه است و پس از آن هم فردی توانمند و با شناخت کافی از مسائل و مشکلات کشور دچار این مسئولیت می شود، احساسی نگران می‌کردند.» و این اظهارات یعنی از هم اکنون صولت مرتضوی را باید وزیر کار دولت رئیسی دانست.