پیشگویی کردن روسیه برای خرید و فروش ۲۰۰ میلیارد دلاری همراه خود چینبه گزارش {بازار}، وزارت امور خارجه روسیه شنبه معرفی شد کدام ممکن است پیش بینی دارد خرید و فروش محصولات همراه خود چین پیشرفت پیدا تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه 12 ماه ۲۰۲۴ به ۲۰۰ میلیارد دلار آمریکا برسد.

این {شرایط} نزدیک به این ماده است کدام ممکن است همراه خود بهبود انزوای روسیه شیفته غرب، مسکو مورد توجه قرار گرفت تمیز کردن با شرق دوخته است.

وزارت امور خارجه روسیه {در این} خصوص معرفی شد کدام ممکن است نمایندگی‌های زبان چینی نیاز به نزدیک به تهدید تحریم‌های ثانویه {محتاط} حرکت کنند، با این وجود با این وجود پکن کنار هم قرار دادن انواع همکاری‌ها همراه خود مسکو است.