پیشرفت 100 درصدی پیشرفت گلستان به اوراسیادرویش علی حسن زاده در داخل بحث با خبرنگار بازارکرد: میزان همه پیشرفت گلستان در داخل 12 ماه قبلی ۲۰۳ میلیون دلار آمریکا {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ۳۳ ملت هدفی پایان یافته است کدام ممکن است نسبت به 12 ماه ۱۳۹۹ رشدی ۴۶ درصدی داشته است.

وی افزود: ۶ میلیون دلار آمریکا به دلیل همه استان ۵۳ به عضو اتحادیه اوراسیا پایان یافته است کدام ممکن است پیشرفت ۱۰۰ درصدی داشته است.

به مشاوره سرپرست اداره همه تجارت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش گلستان، آن را به راه وزنی هم همراه خود پیشرفت 67 درصدی به 62 هزار تن رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این آرم دهنده {اهمیت} بالاتری برای بهبود روابط اقتصادی استان گلستان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم در داخل 12 ماه. جاری ایران به عضویت کاملاً این اتحادیه درآید.

حسن زاده اظهار داشت: قزاقستان، عراق، ترکمنستان، بلغارستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان بسیار مهم بازارهای هدفی در داخل 12 ماه ۱۴۰۰ {بوده است} کدام ممکن است قزاقستان همراه خود ۴۳.۸ میلیون دلار آمریکا برای اولیه موارد در داخل رتبه اول عملکرد قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: جای بسی خرسندی است کدام ممکن است ملت ecu بلغارستان در داخل مخلوط 5 عملکرد مهم استانی قرار گرفته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بدان معنی است کدام ممکن است اگر واحدهای تولیدی ما کالا باکیفیت تأمین می کنند به مخلوط صادرکنندگان استان بپیوندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد استان هم بهبود باشد یا نباشد. در داخل

سرپرست اداره همه تجارت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش گلستان اظهار داشت: پلی استایرن، چسبناک، خرما، ید، پسته، سایر لبنیات، لوله آهنی، روغن موتور سیکلت، تخته، سایه ها، مصنوعات پلاستیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلی اتیلنی، رب گوجهفرنگی، سیمان، صیفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تره. موارد، کشمش، مفتول مس، اجزا سوله، شوینده ها، خبره آبزیان، میلگرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفتول، سیب زمینی، پریفرم، میوه جات غیر به دلیل خرما، تخم خروس را انتخاب کنید و انتخاب کنید کابل تحت تأثیر قرار دادن اقلام جدی {موجودی} استان در داخل 12 ماه قبلی {بوده است}.

حسن مقوله ای کرد: بر ایده گزارش گروه بهبود خرید و فروش ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید شانس زاده {واقعی} واقع شدن استان ها در داخل 12 ماه قبلی، گلستان همراه خود باور 130 درصدی اهدافی است کدام ممکن است شخصی رتبه 9 ملت را به دلیل آن خواهد شد شخصی کرد.