پیدا می کند جسد زن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرد خردسال/اولیه {عکس} به همین دلیل پاپ جنایتکار در داخل مشهد+{عکس}


به گزارش آنلاین خبری تهران نیوز، شخص ۳۲ ساله‌ای کدام ممکن است 2 فرزند خردسالش را به طرز دلخراشی در داخل مشهد به {قتل} رسانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجساد آنان را دفن کرده بود، پس به همین دلیل تحویل داد 2 12 ماه به همین دلیل این جنایت تکاندهنده، لب به اعتراف گشود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلید {قتل} فجیع فرزندانش را فاش کرد.

عصر روز قبل، اجساد دفن شده 2 نوزاد خردسال در داخل بیابان‌های بولوار طبرسی ۷۶ مشهد در داخل حالی پیدا می کند شد کدام ممکن است کار کردن این جنایت هولناک، پاپ مقتولان بود.

شخص ۳۲ ساله ای کدام ممکن است 2 فرزند خردسالش را به طرز دلخراشی در داخل مشهد به {قتل} رسانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجساد آنان را دفن کرده بود، پس به همین دلیل تحویل داد 2 12 ماه به همین دلیل این جنایت شگفت آور، لب به اعتراف گشود.

پیدا می کند جسد زن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرد شخص سنگدل

عصر روز قبل، اجساد دفن شده 2 نوزاد خردسال در داخل بیابان های بولوار طبرسی ۷۶ مشهد پیدا می کند شد.

این شخص ۳۲ ساله کدام ممکن است جابر عنوان دارد می خواهند اختلافات خانوادگی همراه خود همسرش دستگیر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل دفن اجساد را در داخل حضور قاضی ویژه {قتل} عمد به کارآگاهان پلیس توجه خراسان رضوی تأیید شد.

قتل مشهد بلوار طبرسی

چیزهای بی اهمیت پیدا می کند جسد ۲ نوزاد خردسال در داخل بلوار طبرسی مشهد

نیروهای شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوره نشانی وارد حرکت شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به گودبرداری در داخل جهان بزرگ ای به همین دلیل محل مذکور پرداختند چرا کدام ممکن است بعد به همین دلیل تحویل داد حدود ۲ 12 ماه به همین دلیل این جنایت شگفت آور، متهم به {قتل} محل از واقعی دفن اجساد را به تنظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحولات جهان به یاد {نداشت}.

پس به همین دلیل ساعتی جست وجو را انتخاب کنید و انتخاب کنید کندوکاو بقایای اجساد قربانیان این جنایت کدام ممکن است دختری ۷ ساله به تماس گرفتن فاطمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرد ۴ ساله ای به تماس گرفتن امیرحسین بود به همین دلیل لابه لای گرد و غبار های خنک بیابان بیرون از در کشیده شد.

متهم ۳۲ ساله ذکر شد: من خواهم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسرم مسکن مشترکمان را در داخل شهرستان لنگرود تحریک کردن کردیم با این وجود {مدتی} بعد اختلافات خانوادگی ما به راه اندازی شد به منظور که هیچ تفاهم {اخلاقی} همراه خود {یکدیگر} نداشتیم به همان اندازه این کدام ممکن است آخر من خواهم کرد نتوانستم این {شرایط} را تحمل کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل 12 ماه ۹۵ همراه خود آزاد کردن شریک زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 فرزندم به مشهد آمدم ولی همسرم به طور غیابی تصمیم طلاق گرفت.

اعتراف به {قتل} فرزندان در داخل مشهد

12 ماه ۹۷ بود کدام ممکن است همراه خود من خواهم کرد تصمیم گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد آرزو عروسی همراه خود شخص یکی دیگر را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس به همین دلیل من خواهم کرد خواست فرزندانم را به همین دلیل او می رود عرضه بگیرم. من خواهم کرد هم به لنگرود رفتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزندانم را همراه خود خودم خیلی خودم به مشهد آوردم با این وجود {در این} جا هیچ جا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکانی برای همه زمانها نداشتم {مدتی} را در داخل مسافرخانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اماکن اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیارتی دور شدن بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی توانم به همین دلیل 2 نوزاد خردسالم محافظت کنم چرا کدام ممکن است آن قرار است زمان پسرم ۵ هر دو ۶ ماه تا حد زیادی {نداشت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید دخترم نیز کودکی خردسال بود کدام ممکن است خودش را ناپاکی می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود لحن زشتی همراه خود من خواهم کرد حرف می زد.

همراه خود {هر} پریشانی بود {مدتی} آن قرار است ها را تحمل کردم با این وجود وقتی دلیل رفتارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتار ناشایست را به همین دلیل دخترم پرسیدم به من خواهم کرد ذکر شد کدام ممکن است مادرم به همین دلیل من خواهم کرد درخواست شده است است به همان اندازه باشي را تحریک کنم! این بود کدام ممکن است مدام فرزندانم گریه می کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرا در داخل تنگناهای رفتاری قرار می دادند.

او می رود در نهایت ذکر شد: همراه خود پشتیبانی دوستم دخترم را در داخل بیابان همراه خود حضور پسرم دفن کردیم. پسرم مدام می ذکر شد باشي خواهرم را دفن احتمالاً انجام دادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید من خواهم کرد هم در داخل جاری عصبانیت به او می رود {حمله} کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود لگد به شکمش زدم. این {حرکت} من خواهم کرد باعث شد سرش به سنگ قرنیز بخورد.

بعد به همین دلیل حدود ۲ هر دو ۳ هفته کدام ممکن است به صورت روزانه پسرم دچار تشنج می شد هر دو می ذکر شد سرم {درد} می تدریجی، آخر فوت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید من خواهم کرد همه چیز دوباره همراه خود یکسان روش زودتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود پشتیبانی دوستم، جسد او می رود را نیز در امتداد طرف خواهرش دفن کردم به همان اندازه این کدام ممکن است همراه خود پیگیری های پلیس دستگیر شدم.

منبع مفید: رکنا

انتهای پیام/