پیام – MASRRAT


در چارچوب پروژه توانمندسازی دو گروه سبزی کاران و زنان در استان Idleb از طریق اجرای فعالیت های یکپارچه.

موسسه MASRRAT مناقصه ای را با پاکت بسته برای ایجاد و احداث ساختمان و احیای راه کشاورزی در منطقه پروژه اعلام می کند. تصفیه خانه فاضلاب به جامعه رام حمدان بسته است.

تاریخ اعلام: 24.08.2021.

آخرین مهلت اعلام: 30.08.2021

برای دریافت اطلاعات در مورد RFQ و مشخصات فنی ، لطفاً به دفتر مسررات در آتاریب ، آلجنا مراجعه کنید یا از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید: [email protected]

توجه: همه پیشنهادات در یک پاکت مهر و موم شده در دفتر MASRRAT در منطقه آتاریب تحویل داده می شود ، جامعه بیگانه.
دیدگاهتان را بنویسید