پول هایی که از فارس خارج می شود | افزایش خروج سرمایه


بازار، گروه استان ها: طی چند مدت آن کشور چندین بار از فرار سرمایه در و به ویژه استان فارس انتقاد کرده است و می تواند دلیل بر تصمیم گیری دولتمردان باشد زیرا بر این باور است که تصمیم گیری های نادرست به این امر منجر می شود.

اتاق اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی فارس در این رابطه به بازار گفت: تجربه ما در زمینه فراری دادن دارایی های ارزشمند پیشرفت کرده ایم و از مغزها به فرار سرمایه ها، دست ها و نیروهای ماهر و فرار شرکت ها رسیده ایم.

سرمایه آبی است که سربالایی نمی رود و برای اینکه امکان حرکت راحت و آزادانه آن فراهم باشد، حرکت می کند.

جمال رازقی، فرار سرمایه از کشور و به دنبال آن استان فارس را با توجه به سیاست گذاری های مخرب دولتمردان و تصمیم سازان اقتصادی طبیعی دانسته و معتقد است. سرمایه آبی است که سربالایی نمی رود و در جهتی که امکان حرکت راحت و آزادانه آن فراهم باشد، حرکت می کند.

عنوان کرد: علی‌رغم نامگذاری سالهای متمادی به نام تولید، دولت و مجلس هر روز مانعی برای راه‌اندازی کسب و کار ایجاد می‌شود.

پول هایی که از فارس خارج می شود |  افزایش خروج سرمایه

رئیس اتاق بازرگانی فارس گفت: مشکل دولتمردان ما حتی سایر کنترل‌های کنترل تورم را هم نمی‌دهند و با سیاست کاهش ثروت به جای تولید ثروت، کشور را به دست می‌آورد، تورم بالا را به دست می‌آورم که ارزش‌ها را به دست نمی‌آورد. قابلیت تبدیل دارایی‌ها از بین رفته و به ناامنی اقتصادی می‌شود.

رازقی اظهار کرد: دولتمردان و سیاست وروان ما به جای کنترل تورم، دست در جیب مردم کرده و با رفتارهای بدون آن، هر روز حس ناامنی را برای سرمایه گذاری ایجاد می کنند.

وی با عنوان اینکه امروز فشردن گلوی تولید جایگزین رفع مشکل تولید شده است، گفت: دولت به جای کنترل هزینه های خود، سیاست های تورم زایی را پیش گرفته است که تنها به فقیر تر از اقتصاد و نابسامانی تر شدن کمک می کند.

افزایش شیب خروج سرمایه

این فعال اقتصادی با اشاره به زورگویی و تحکم های غیر منطقی دولتیان ادامه داد: دولت با استفاده از روش های مختلف است که هر گونه افزایش قیمتی را برای انواع کالاها و مواد اولیه اعمال کرده و در مقابل تولید کننده تکلیف کرده و با قیمت های دستوری. برای تمام کالاها تعریف کند؛ این نتیجه به جز افزایش شیب خروج سرمایه بسته شدن درب واحدهای تولیدی و فرارنیروهای ماهر نخواهد داشت.

شواهد موهوم اقتصادی از تمام شدن تاب آوری سرمایه در مقابل تلاطم‌های اقتصادی گواهی می‌دهند

تصمیم بخش خصوصی فارس با اشاره به این که، شرایط موجود شرایط بیکاری کارگران و کارمندان و فرار سرمایه سرمایه گذاری و سرمایه گذاری را در شرایطی که به تولید سرمایه آفرینی می شود، گفت: شواهد موهوم اقتصادی از تمام شدن تاب سرمایه آوران است. در مقابل تلاطم‌های اقتصادی گواهی می‌دهد.

رازقی با اشاره به دستمزدهای متعدد موجود در مسیر سرمایه گذاری، یاد آوری شد: رغبت سرمایه گذاری به سرمایه گذاری و تولید در میان انبوه مشکلات موجود و نابسامانی های اقتصادی از بین می رود. با وجود شرایط موجود بدیهی است که سرمایه‌داران به جای ورود به عرصه نفس گیر سرمایه‌گذاری‌هایی از قبیل تولید در هر حوزه، سرمایه‌دار خود را به دلار سکه، زمین و خودرو تبدیل کنند. چرا این نوع سرمایه گذاری ها کم بوده و بازدهی بالاتری هم دارند. کمااینکه در چهار ماهه اول امسال بالاترین نرخ بازدهی مربوط به دلالی خودرو بوده است.

وی در ادامه با عنوان در طول سال های گذشته خروج از سرمایه استان فارس نیز با قابلیت های فراوان این استان، به میزان قابل توجهی صورت گرفته است، تاکید کرد: امروز در استان فارس از حمایت های جدی حمایت می شود. مدیران برخی از مدیران دستگاه های اجرایی و مدیران میانی، با انواع تراشی ها، دستورات حمایتی مدیریت ارشد استان از این حوزه را اجرا نمی کنند که در این راستا با این مدیران نیاز و لازم الاجراست.