پنجره پرسپولیس در حال حاضر معامله بسته می‌شودبه گزارش وب خبری تهران نیوز، تجهیزات گلف پرسپولیس 12 ماه‌های جدیدترین به {پرونده}‌های حقوقی بین المللی مداوم همراه خود معامله بسته شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی روبه‌رو {بوده است}، حالا به {پرونده} جدیدی همه چیز دوباره پنجره‌اش در داخل جاری معامله بسته شدن است.

پرسپولیسی‌ها {پرونده} استوکس، محکوم به تیز کردن ۸۶ هزار دلار آمریکا به این شرکت کننده شده‌اند، به حرکت {نکردن} به تصمیم فیفا به دلیل عصر در حال حاضر (دوشنبه) به همان اندازه زمان تیز کردن بدهی حق سند شرکت کننده جدیدترین را ندارند.

بعد از همه به دلیل آنجایی کدام ممکن است فصل نقل‌وانتقالات {فوتبال} ایران 2 ماه نه تحریک کردن می‌شود، پرسپولیس به همان اندازه آن قرار است زمان مشکلی نخواهد داشت با این وجود با این وجود {مدیران} این تجهیزات گلف درصدد هستند روزهای بلند مدت همراه خود تامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیز کردن ۸۶ هزار دلار آمریکا به استوکس، پنجره نقل‌وانتقالاتی تجهیزات گلف را باز کنند.

منبع مفید : ایسنا

انتهای پیام/