پرسپولیس همراه خود این گیمرها به خدمه دسته {دومی} هم باخت!به گزارش وب خبری تهران نیوز، پس به همین دلیل نوک این دیدار برخی کانال های خبری عنوان کردند کدام ممکن است پرسپولیس در داخل نیمه دوم همراه خود خدمه دوم خودش برابر نیروی زمینی تفریحی کرده است!

هر چند به اصل یحیی گل محمدی خبری به همین دلیل این دیدار دلپذیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیبی پرسپولیس آشکار نشد با این وجود شنیدیم این خدمه در داخل ۴۵ {دقیقه} دوم همراه خود این نفرات برابر خدمه دسته {دومی} صف آرایی کرده است؛

حامد لک، علیرضا ابراهیمی، وحدت هنانوف، علی شجاعی، منوچهرصفروف، کمال کامیابی نیا، محمد شریفی، محمد عمری، سیامک نعمتی، مهدی مهدی خانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حامد پاکدل.

این نفرات درحالی کدام ممکن است پرسپولیس نیمه اول را همراه خود گل شرزود تمیروف همراه خود شیوع منصفانه بر a 0 به همین دلیل نیروی زمینی پیش افتاده بود در داخل نیمه دوم همراه خود نفرات مورد ردیابی 2 گل خریداری شده کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیروزی را همراه خود شکست 2 بر منصفانه تعویض کرد!

حالا سوال اینجاست؛ حامد لک، کمال کامیابی نیا، سیامک نعمتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی حامد پاکدل خدمه دوم هستند؟! شکست پرسپولیس همراه خود این نفرات جلوی منصفانه خدمه دسته {دومی} ولو در داخل منصفانه دیدار دلپذیر جای بسی تأمل دارد.

گفتنی است مهدی ترابی ناشی از محرومیت به همین دلیل دیدار همراه خود پیکان {در این} تفریحی دلپذیر از هر نظر به میدان نرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا پایین به کارهای جسمی تیز کردن.

انتهای پیام/