پرداخت ۳۰ هزار میلیارد ریال از مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد سرویس‌اجتماعیبه گزارش بازار، جمیل حق پرست معاون برنامه‌ریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تامین‌اجتماعی از پرداخت بخشی از مطالبات داروخانه‌ها و مراکز درمانی دولتی و خصوصی طرف قرارداد این سازمان در هفته جاری و استمرار این فرآیند تا تسویه ارائه قابل‌توجهی از مطالب این مراکز خبر داد و گفت. : در اولین مرحله پرداختی‌ها و فردا بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال از مطالبات داروخانه‌ها و مراکز درمانی قرارداد پرداخت خواهد شد. در هفته پیش‌رو نیز با همکاری و مساعدت دولت و مجلس محترم در زمینه پرداخت مطالبات سازمان‌اجتماعی، فرآیند پرداخت مطالبات تا سوئیه قابل‌توجهی از مطالب مراکز درمانی ادامه پیدا خواهد کرد.

جمیل پرست گفت: خدمات درمانی سازمان حق‌اجتماعی برای بیمه‌شدگان و بازنشستگان در دو بخش درمان مستقیم در مراکز درمانی ملکی سازمان و نیز درمان غیرمستقیم در قالب خرید خدمات از مراکز ارائه خدمات خدمات دولتی در بخش دولتی و خدمات ویژه و ارائه می‌شود. ، سازمان خدمات درمانی به‌عنوان اولین و عمده‌ترین خریدار خدمات درمانی در کشور با بالغ بر ۵۰ هزار پزشک و مرکز درمانی، دارویی و تشخیصی در سراسر کشور است.

وی با قدردانی از تمامی پزشکان و مراکز طرف قرارداد این سازمان افزود: پرداخت به موقعیت‌ها مراکز طرف باید از اولویت‌های سازمان‌اجتماعی است و علی‌رغم افزایش هزینه‌های سازمانی که تنها با اجرای ۳۸ درصد حقوق بازنشستگان سایر سطوح، ماهانه ۲۶۰۰ تومان. افزایش یافته، در هفته جاری پرداخت بخشی از مطالبات مراکز درمانی اعم از دولتی و خصوصی را آغاز کردند.

معاونت برنامه‌ریزی، مالی و پشتیبانی سازمان سازمان‌اجتماعی افزود: در اولین مرحله از پرداختی‌ها امروز و فردا بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال از مطالبات داروخانه‌ها و مراکز درمانی طرف قرارداد پرداخت خواهد شد. در هفته پیش‌رو نیز با همکاری و مساعدت دولت و مجلس محترم در زمینه پرداخت مطالبات سازمان‌اجتماعی، فرآیند پرداخت مطالبات تا سوئیه قابل‌توجهی از مطالب مراکز درمانی ادامه پیدا خواهد کرد.