پرداخت ۲۰۰ هزار میلیارد تومانات توسط بانک سپهبه گزارش بازار به نقل از بانک سپه، با اختصاص هزار و هفتصد و چهل و پنج هزار میلیارد ریال تسهیلات در سال 600 رشد 60 درصدی پرداخت توسط بانک سپه به ثبت رسید.

همسویی با سیاست‌های کلان و حمایت کشور از بخش‌های اقتصاد در رابطه با بهبود فضای کسب و کار و تقویت بخش‌های پیش‌ران از برخی از بانک‌های سپه در اختصاص برنامه‌های توسعه راهبردی و پیاده‌سازی خطوط کسب و کار و کار بانک می‌باشد.

بانک سپه در سیاست‌ها و بخشنامه‌های دولتی و بانک مرکزی، شرایط اقتصادی حاکم بر اقتصاد و نظام بانکی کشور و سیاست‌های اعتباری خود مبلغ ۱۷۴۵ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ اعتبار است.

بانک سپه در سال گذشته با پرداخت ۹۵۰ هزار میلیارد ریال در قالب بانکداری خرد شامل تسهیلات تلفیقی، قرض‌الحسنه ازدواج و بازار پول است.

بانک سپه برای حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی و تولید کننده مبلغ ۷۹۵ هزار میلیارد ریال نیز به شرکت‌ها و عشق صاحب کسب و کار در سال ۱۴۰۰ پرداخت و با کمک به رشد اقتصادی کشور در مسیر ایجاد بانکداری اجتماعی نیز گام مهمی برداشت می‌شود.

این بانک از سال جاری نیز با پرداخت بیش از 255 هزار میلیارد ریال اعتبار اولیه، علاوه بر رصد و شرایط بازار پولی و مالی کشور، با انجام بهبود بهبود شاخص‌های کارایی، نوآوری و بهره‌وری همسو با اجرای طرح تحول راهبردی، رشد باید به صورت متوازن باشد. در موارد مختلف دنبال می‌کند و کماکان با حمایت از واحدهای تولیدی و رفع نیازهای سرمایه‌گذاری خرد در نظام بانکی و اقتصاد کشور اثرگذار است.