پرداخت وام مسکن روستایی با نرخ ۵ درصد بزودی به بانک‌ها می‌شودبه گزارش بازار از ایبنا، محمود شایان، بانک مسکن اشاره به تصمیم دولت برای اعطای تسهیلات مسکن روستایی با 5 درصد، اظهار داشت: در سال‌های گذشته تمام شده است که بنیاد مسکن برای مسکن روستایی با نرخ 5 درصد بود. ما‌التفاوت درصد تا 18 درصد را دولت بر عهده دولت قرار می‌دهد و 5 مبلغ را نمی‌پذیرد.

بانک مرکزی مسکن افزود: این تسهیلات برای روستاییان نیز جذاب بود و با توجه به این که آن 5 درصد و اقساط آن را کاهش داد، برای نوسازی و بازسازی مناطق روستایی ایجاد کرده بود.

وی ادامه داد: بودجه قانون در سال ۱۴۰۱ تمام می شود که سیستم بانکی در بخش مسکن و سایر بخش ها پرداخت می کند و می کند با سود ۱۸ درصد باشد و به این ترتیب مسکن روستایی هم با ۱۸ درصد کاهش یافت که به شدت کاهش یافت. استفاده از بنیاد مسکن نیز کاهش پیدا کرد.

شایان تصریح کرد: در قانون پیش‌بینی شده است که بانک‌ها با نرخ ۱۸ درصد از پرداخت‌ها و صندوق‌های زمین و مسکن ایجاد می‌شوند که منابع قابل توجهی به حساب این صندوق واریز می‌شود و پیش‌بینی‌های خوبی برای دولت برای تأمین اعتبار این صندوق انجام می‌شود. قرار شد بعد از اینکه به مرحله اقساط رسید، مابه‌التفاوت را به پرداختان پرداخت کنند که در تمام بخش‌ها از این استقبال شد اما در مسکن روستایی استقبال نشد.

بانک بانک مسکن با اشاره به پیگیری‌های رئیس بنیاد مسکن از طریق برنامه و بودجه برای بازگشت سود به 5 درصد و پرداخت مابه‌التفاوت آن توسط دولت، گفت: همچنین گزارش‌هایی از رئیس جمهور توسط بانک مسکن و وزارت راه و شهرسازی ارسال شد و شخص رئیسجمهور ارسال شد. به این موضوع ورود کرد و دستور داد که مسکن روستایی با نرخ 5 درصد به روال پرداخت شود و مابه‌التفاوت آن را دولت پرداخت کند.

وی در پایان پایانان گفت: پرداخت وام مسکن روستایی با نرخ 5 درصد بزودی به سیستم بانکی ابلاغ خواهد شد و انشاءالله شتاب خوبی را در بخش اعطای تسهیلات از نظر و تعداد واحدها در بخش نو، بازسازی و ساخت ایجاد خواهد کرد.