پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛ ابر طرح ملی برای اقتصاد کشوربه گزارش بازار افشین خدامرادی، معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان این که بر 60 سامانه مالیاتی در سازمان امور مالی کشور فعال است، گفت: الزامات پدافند غیر عامل برای جلوگیری از حملات سایبری احتمالی در اولویت برنامه های معاونت فناوری های مالیاتی سازمان امور کشور است. مالیاتی کشور می باشد.

معاونت‌های فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی، اجرای قانون پایان‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را یک ابر طرح ملی برای اقتصاد کشور و تحول آفرینی نظام مالیاتی دانست و گفت: در اجرای قانون پایان‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اولین اقدام، عضویت عشق مشمول در سامانه مؤدیان می‌باشد. مؤدیان مکلف‌اند حسب فراخوان‌های اعلامی سازمان امور مالیاتی در سامانه مؤدیان عضو شده و نسبت به صدور صورت‌حساب الکترونیکی اقدام کند.

وی افزود: در نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، فروشندگان کالا و خدمات می‌بایست حسب دستورالعمل‌های صادره نسبت به صدور رای‌حساب الکترونیکی بر اساس اصول اقلام و شاخص‌های اعلامی اقدام و از این طریق، اطلاعات را برای درج در کارپوشه فروشنده و خریدار سامانه به مؤدیان ارسال می‌کنند. .

خدامرادی در ادامه به تشریح نقش نظام مالیاتی در اقتصاد و درآمدهای عمومی دولت و اطلاعات سامانه های مالیاتی پرداخت و توضیح داد: نکته قابل توجه این است که باید از اطلاعات سامانه های مالیاتی، قبل از هر حمله احتمالی پشتیبانی کنیم. این تاکتیک از طریق تهیه نسخه پشتیبان اطلاعاتی که ذخیره شده است، و از تجارت مشترک به دست می‌آید.

معاونت‌های فناوری مالی سازمان امور مالیاتی در پایان خاطره نشان می‌دهد که این جلسه به عنوان نقطه عطفی در تبیین زمینه‌های همکاری مشترک بین سازمان امور مالیاتی و سازمان پدافند غیر عامل می‌باشد.

در ادامه این نشست مصطفی طزری زیربنایی سازمان پدافند غیرعامل به تبیین نکاتی پیرامون موضوع پدافند غیرعامل پرداخت و اظهار داشت: غیرعامل از جمله موضوعاتی است که مقام معظم رهبری همیشه بر آن اهمیت و رعایت نکات پیشگیرانه و همکاری مسئولین کشوری دستگاه های اجرایی با سازمان پدافند غیرعامل کشور تاکید دارد.

طزری با بیان اینکه در نشست مشترک با معاونت‌های مالی سازمان امور مالیاتی کشور، سناریوهای مقابله با حملات احتمالی برای مقابله با حملات سایبری و به حداقل رساندن آسیب پذیری‌ها در حوزه نظام مالیاتی مورد بررسی قرار گرفت، گفت: سازمان پدافند غیر عامل عامل خطری برای مقابله با آن است. حوزه هم‌زایی دانش در حوزه‌های غیر عامل، مقابله با تهدیدات سایبری، حفاظت از مرکز داده‌های نیروی انسانی و … در اختیار سایر سازمان‌ها از جمله سازمان‌های مالیاتی کشور قرار می‌دهد.