ویساتیس ۲۰ درصد بیمه زندگی ایساتیس را خریدبازار گروه بورس: شرکت سرمایه گزاری ایساتیس پویا با نماد ویساتیس ۲۰ درصد از سهام شرکت بیمه زندگی ایساتیس که شرکت سهامی عام و در حال تاسیس است.

طبق قرارداد ارزش هر سهم شرکت بیمه زندگی ایساتیس با قیمت 100 تومان و مجموع ارزش این قرارداد 48 میلیارد تومان بوده است.

مطابق قانون بیمه مرکزی بغیر از آورده موسسین مابقی سهام در بازار سرمایه پذیره نویسی می شود، در شرایط فعلی مجموع سهام شرکت سرمایه گزاری ایساتیس پویا ۲۰ درصد است.